spot_img

Dr Branko Trklja: Korekcija nosa bez skalpela

“Ono što nam je do prije samo desetak godina izgledalo kao naučna fanstastika, odjednom ulazi u naše živote”, kaže dr Branko Trklja, maksilofacijalni hirurg i jedan od vodećih estetskih hirurga u oblasti neinvazivnog i bezožiljnog remodeliranja lica i tijela u regionu,

spot_img

Doktor Branko Trklja, direktor Nano klinike Brant u Beogradu, maksilofacijalnu hirurgiju specijalizirao je na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je proveo sedam godina, da bi daljnje stručno usavršavanje nastavio na najprestižnijim klinikama u Švajcarskoj, Njemačkoj i Rusiji. Studijski boravci u Evropskom centru za mikro i nanotehnologiju Minatek u Grenoblu, Nanonaučnom centru Univerziteta Kembridž u Kembridžu kao i Centru za biomedicinu i nanomaterijale Državnog univerziteta Lomonosov u Moskvi, rezultirali su saradnjom s ovim institucijama, te je Nano Klinika Brant u primjeni nanotehnologije postala prva poliklinika za estetsku hirurgiju na jugoistoku Evrope. Budući da je u praksu uveo niz novih i originalnih metoda koje su spoj najnovijih tehnologija, stručnosti i kreativnosti, dr Trklja slovi za vodećeg estetskog hirurga u regionu, a jednom mjesečno obavlja preglede i konsultacije u AntiAging Centru u Podgorici!

Kako ste došli na ideju da je nos i djelove na licu moguće preoblikovati bez hirurške operacije?

– Dvadeset prvi vijek donio je fascinantan napredak novih tehnologija koje su promijenile svijet i koje ga svakog dana mijenjaju. Danas čovjek nije samo svjedok, nego je na različite načine i nosilac tih promjena. Budućnost se ne čeka, ona se izmišlja, ona se stvara. Ono što nam je do prije samo desetak godina izgledalo kao naučna fantastika, odjednom ulazi u naše živote. To eksponencijalno ubrzanje razvoja novih tehnologija posljedica je činjenice da se različite tehnologije međusobno ukrštaju, intereaguju i tako rađaju nove i kompleksnije – kumulativnim sadejstvom znanja iz različitih oblasti. Te nove bio i nanotehnologije ušle su u svijet medicine i počele da ga revolucionarno mijenjaju, donoseći nove principe i mogućnosti, nove materijale i nove tehnike, prateći čudesne osobine koje nam donose ultramoderni materijali. Kada su nam prije nekoliko godina u Ženevi predstavili novu generaciju NASHA, gustih dugotrajnih hijalurona, i nove mogućnosti u preoblikovanju jagodica, kao doktor s iskustvom u zbrinjavanju ratnih povreda na VMA pomislio sam da bi se time mogao preoblikovati nos, kao i ostali djelovi lica. Ono što je do prije desetak godina bila fantazija, da reoblikujete strukture lica bez velikih hirurških zahvata u opštoj anesteziji, danas je postalo stvarnost koja nas i opominje koliko se svijet brzo mijenja i koliko je potrebno pratiti taj napredak.

Koje korekcije lica radite neinvenzivnom metodom? 

– Korekcije lica estetskom hirurgijom mogu ići u dva osnovna pravca, i to – u pravcu unapređenja izgleda lica, harmonizacije struktura lica ili uklanjanje određenih nesavršenosti i dovođenje u sklad crta lica u mjeri koja je moguća, kao i – u pravcu podmlađivanja, ili kako se to moderno naziva antiaginga, ali bez radikalnih hirurških zahvata, sa sofisticiranim tehnikama, instrumentima i materijalima. Pa se tako mogu preoblikovati i remodelirati nos, te cijela donja vilica, čelo, koštane ivice očne duplje, oblik glave i potiljačne, tjemene kosti, a podmladiti, osvježiti i zategnuti koža i potkožna tkiva lica, vrata i dekoltea. To nazivam fejsliftingom 21. vijeka, jer se izvodi bez opsežnih hirurških operacija i intervencija.

-

Kao inovator, osmislili ste sami ovu tehniku te konstruisali instrumente neophodne u procesu rada?

– Reoblikovanje i remodeliranje jagodica, viličnih kostiju i nosa radim na potpuno originalan način, poštujući prije svega koštanu anatomiju lica, osobine materijala i tehniku koju koriste vajari pri oblikovanju skulptura u mekim materijalima. To nam nove tehnologije dozvoljavaju. Jer moderna estetska hirurgija i jeste skladan spoj medicinskog znanja i iskustva sa umjetnošću i novim tehnologijama! Poslije aplikacije NASHA hijalurona, nos se specijalnim instrumentom remodelira do idealnog oblika, koji je jedinstven za svakog pacijenta.

Koje metode i tehnike koristite pri remodulaciji nosa?

– Tehnika je originalna, jer kompletno remodeliranje nosa, pored mene, rade samo još samo par doktora u Evropi u SAD-u, koji to čine na svoj način. Intervencija se izvodi specijalnim iglama, a samo oblikovanje “novog nosa” instrumentom koji podsjeća na vajarski intrument za oblikovanje skulptura u mekom materijalu. Osim hirurško-medicinskog znanja i poznavanja osobina novih materijala, imperativan je određeni umjetnički talenat neophodan za lijepo i skladno “vajanje” novog izgleda nosa, harmoničnog s ostalim dimenzijama i strukturama lica, poštujući pri tome limite koje određuje zadato stanje ličnih struktura i tkiva. U mnogim slučajevima nepravilan nos se ovakvim remodeliranjem dovodi u gotovo idealne mjere. Prije intervencije precizno se planira procedura, mjeri se nos, obilježavaju kritične tačke i definišu nove linije nosa, bliske idealnim proporcijama.

 Poznato je da se u estetskoj hirurgiji koriste različiti materijali različitih proizvođača, odnosno različitog kvaliteta. Koje materijale koristite?

– Za ovakve intervencije koristim nano i bio-tech materijale najnovije generacije. Ovi smart proizvodi novih tehnologija, dizajnirani da imaju čudesne osobine, dolaze iz zemalja koje prednjače u novim tehnologijama. Ti materijali jesu skupi, ali su izvanredni i što je najvažnije – apsolutno bezbjedni. Učestalost nekih neželjenih interakcija u tkivu je izuzetno rijetka, mjeri se promilima, a pružaju nam mogućnost da kao renesansni majstori stvaramo novu – ljepotu!

Da li su neophodne određene pripreme i koliko traje sama intervencija?

– Sve intervencije o kojima govorimo rade se u lokalnoj anesteziji, dakle nije neophodna neka posebna priprema pacijenta. Potrebno je da se dobro proanaliziraju strukture lica i da se, ako su u pitanju nos, jagodice ili donja vilica, uradi detaljan pregled i premjeravanje koliko je odstupanja dimenzija mekih i koštanih struktura od takozvanog Zlatnog presjeka (Kanon idealne ljepote u umjetnosti i arhitekturi) radi orijentacije u mjerama. Zatim se da anestezija i uradi hirurška priprema, u smislu obezbjeđenja antiseptičkih uslova i obilježavanja linija i tačaka gde će se aplikovati odgovarajući materijal. Cijela intervencija traje obično oko 30 do 40 minuta, nakon čega pacijent može da nastavi svoje uobičajene aktivnosti. Želim da napomenem da nema ograničenja u starosnoj dobi, naime intervencija se može raditi pacijentima od 18. godine pa sve do poznih godina života.

Koliko je trajan efekat remodeliranja i koliko finansija iziskuje?

– Novi izgled nosa bez hirurškog noža, dobijen ovom intervencijom, traje oko tri godine. Naime, toliko dugo se ovaj ultragusti hijaluron vrhunskog kvaliteta zadržava na mjestu aplikacije. Nakon toga se intervencija može ponoviti. Činjenica je da se jedan manji dio hijalurona ravnomjerno veže za tkivo, tako da se prilikom sljedeće intervencije aplikuje manje materijala na kritična mjesta. Intervencija je kratka, radi se u lokalnoj anesteziji, bez ožiljka, bez dugotrajnog oporavka, bez krvarenja i potencijalnih infekcija. Rezultat je trenutno vidljiv i pacijent može odmah da se vrati svakodnevnim aktivnostima. Cijena ove intervencije kreće od 250 do 390 eura, što zavisi od toga šta je sve potrebno uraditi na nosu i koliko je zahtjevna intervencija. Finansijske mogućnosti nisu uvijek ograničavajući faktor, jer je niz estetskih intervencija dostupan takozvanoj srednjoj klasi. Češće je to svijest o tome da li je nekom potrebno ili ne.

Radite prema mjerama Zlatnog presjeka koji tvori sklad, harmoniju, ljepotu.

– Vidite, Zlatni presjek ili Kanon idealnih mjera preuzet je iz umjetnosti i arhitekture i smatra se najskladnijom proporcijom, najprijatnijom za oko. Ispitivanja su pokazala da su lica koja smatramo lijepim u dobroj mjeri u Zlatnom presjeku, odnosno da se strukture lica i djelovi lica nalaze u međusobnom odnosu – manje prema većem kao veće prema cjelini, a taj odnos dimenzija je 1:1,619. Međutim, ova nam proporcija prije svega služi kao orijentir koliko određeni dio lica odstupa od Zlatnog presjeka. Želim da podvučem da se nijedno lice u potpunosti ne uklapa u njegove proporcije. Izuzetno lijepe žene su u proporciji koja je do 95% idealnih mjera! Dakle, niko nije idealan, potpuno simetričan. Asimetrija lica, kao i tijela, normalna je pojava, svako od nas može uočiti da nam lijeva i desna polovina lica i tijela nisu identične. Odstupanja mogu biti diskretna do veoma primjetna. Estetska hirurgija upravo služi tome da dovede linije i dimenzije lica i tijela u ravnotežu i harmoniju, koliko je to moguće u datim okolnostima.

Znači li to da odbijate zahtjeve pacijenata koji odudaraju od osnovnih principa estetike?

– Moderno društvo ima nizak stepen tolerancije prema nelijepom, neuglednom ili zapuštenom, starom izgledu, i to je devijantni isključivi estetski kod koji je ugrađen u bit modernog društva – nažalost. Intelektualni pristup može da ga kritikuje, ali ga neće lako promijeniti jer taj kod nije nastao preko noći. Ali, ako posmatramo estetsku hirurgiju iz druge perspektive, rođeni smo, postojimo i određujemo sebe kroz akciju. Ako je ta akcija sputana našim osećajem niže vrijednosti zbog objektivnog nezadovoljstva sopstvenim izgledom, ne vidim moralnu dilemu u rješavanju toga problema. Ako je pacijent zdrav, stabilan, aktivan, ali misli da stari prebrzo ili mu dio lica ili tijela stari na način koji nije ravnomjeran prema drugim djelovima lica i tijela, onda će estetske operacije biti pun pogodak. Sloboda izbora, prije svega!

Imate li utisak da je medijsko nametanje terora mladosti i “estetskih vrijednosti” dovelo do vulgarizacije ljepote? 

– Istinska ljepota koja dolazi iznutra i zrači iz osobe nikada ne može biti vulgarna, ali medijski je nametnut svojevrstan kod izgleda, koji nazivamo prenapumpani, a koji povlači određene prizemne asocijacije i šalje određenu poruku. Takav izgled postignut estetskim zahvatima hirurga koji nemaju osjećaj za mjeru – ne oplemenjuje i ne unapređuje izgled osobe, naročito ne utisak koji ostavlja, nego ga – banalizuje. Nažalost, takav se izgled nerijetko medijski eksploatiše i promoviše kao poželjan, ne samo na našim prostorima. Naime, na globalnom nivou, već par decenija evidentan je svojevrstan teror u medijskom nametanju – savršene ljepote i vječite mladosti kao ultimativnog cilja koji je, naravno, nedostižan. Ali, taj medijski teror stvara osjećaj niže vrijednosti i deficit samopouzdanja miliona ljudi koji zbog toga postaju potrošači proizvoda nekoliko globalnih industrija i korporacija, a koje obrću milijarde upravo na vještačkim potrebama koje su medijski promovisane kao neophodne. Mnogo je lijepih i zgodnih žena koje imaju veoma nizak stepen samopouzdanja, upravo zbog pomenutih pogubnih uticaja kojima su bile izložene u osjetljivim tinejdžerskim godinama, i koje nikada nisu uspjele da ga nadrastu. I o tome treba više pisati i više govoriti, jer iza privlačne moći, koju npr. ima estetska hirugija, kao iza svake moći mora da stoji – humanizam!

Budući da bi estetska hirurgija trebalo da bude sklad nauke i umjetnosti, da li i estetski hirurg mora da posjeduje umjetničku crtu, kreativnost, osjećaj za mjeru?

– Od izuzetne važnosti za bavljenje ovim poslom je umjetnički talenat i poznavanje umjetnosti uopšte, jer ako hirurg želi da unaprijedi nečiji izgled, mora da ima istančan osjećaj za sklad i mjeru, za proporciju. Mora da ima osjećaj koji ga vodi ka najelegantnijem rješenju i odmah primijeti ono što nevještom i neiskusnom oku promakne, da odmah sagleda gdje je težište disharmonije na licu ili tijelu. Osjećanje lijepoga se javlja kao reakcija na cjelinu, na strukturu koju čini više elemenata, ako postoje sklad, uređenost i harmonija između elemenata međusobno, kao i prema cjelini. Tako organizovane strukturne cjeline opažamo kao “lijep oblik”. Ljepota postoji i u elementarnom, jer je jednostavnost izraz prefinjenosti ukusa. “Sve što je lijepo ne oskudijeva u pravilnoj mjeri. Ružno je ono čemu mjera nedostaje”, govorili su grčki filozofi. Okrenutost ljepoti ne udaljava ni muškarca od njegove muževnosti – zar su antički Grci bili manje muškarci i vrsni ratnici zato što su toliko polagali na umjetnost, na ljepotu oblika? Međutim, estetski kriterijum fizičke ljepote kao isključivi kriterijum je za snažnu i kontinuiranu kritiku!

Poslije dugogodišnjeg profesionalnog iskustva, šta je za Vas izazov u estetskoj hirurgiji?

– Ono što izdvaja vrhunskog hirurga nisu zvanje, akademska titula, ni znanje koje se podrazumijeva, ni veliko iskustvo, već je to pristup. Naime, vrhunski hirurg svakom pacijentu prilazi kao unikatnoj osobi, što ona i jeste, i bira način i tehniku tako što personalizuje procjenu prema svakom pacijentu. Vrhunski hirurg ne kreira ista usta, noseve, vilice, jagodice itd, jer ne postoje dva ista lica. Vidite, neotklonjiva je činjenica da najčešće priželjkivani mali uski ili prćasti nosevi ne odgovaraju svakom licu (širokom ili jako izduženom naprimjer). Svako lice i svaka intervencija za posvećenog hiruga su uvijek novi profesionalni izazov, jer su varijacije bezbrojne. Ključ uspjeha je kritički odnos prema mogućnosti reoblikovanja, korekcije, harmonizacije, te detaljna analiza struktura lica, mimike, svih dimenzija lica (ili tijela), i na kraju dobar predoperativni plan! I, naravno, takmičenje sa samim sobom, postizanje maksimalno mogućeg i što bliže idealnom, u okviru onog što je od prirode dato svakom pacijentu. Pomenuo bih još nešto, nove tehnologije i ovladavanje njima postavljaju nam neprestane izazove jer se razvoj ubrzava i ako niste u mogućnosti da ih pratite i da se prilagođavate, onda ne radite vrhunsku estetsku hirurgiju! O tome treba neprestano razmišljati!

 

GRACIJA 116

Razgovarala Danijela Đonović

Foto Vesela Mišković

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO