Nedavno objavljeno

Dr Svetlana Đuranović: Snimanje na magnetu i skeneru bez bola i klaustrofobije

Foto Privatna arhiva

U Poliklinici Konzilijum radiologija je razvijena po najvišim medicinskim i tehnološkim standardima. Pacijentima je dostupno snimanje na najsavremenijim aparatima, uz mogućnost ne samo standardnih već i specijalnih vrsta pregleda koji nisu tako učestali u našoj zemlji, kao što su MR srca, MSCT koronarografija, MSCT angiografija, MSCT kolonografija, spektroskopija.
Razgovarali smo sa dr Svetlanom Đuranović koja se nedavno pridružila vrhunskom ljekarskom timu Poliklinike Konzilijum.

Kada se javlja potreba za anesteziologom kod pacijenata koji dođu na snimanje?
– Potreba za anesteziologom kod pacijenata koji dođu na snimanje javlja se onda kada dođu uznemireni ili zabrinuti, često sa strahom od zatvorenog i ograničenog prostora. Što je i normalno, jer su magnet i skener aparati glomazne konstrukcije, pacijent je sam u kabinetu za snimanje, a svako od nas ima strah od nepoznatog. Ono što dodatno nekada povećava uznemirenost pacijenta, jeste situacija kada je pacijent usljed svoje osnovne bolesti često u bolnom sindromu, pa postoji mogućnost da se pregled teško izdrži do kraja. Takođe, često je prisutan i strah od samog rezultata snimanja tj. postavljene dijagnoze, što je prirodno i očekivano. U tim situacijama anesteziolog je tu da strpljivo i detaljno, uz posebnu dozu empatije, objasni pacijentu proceduru koja slijedi. Ponekad i na licu mjesta damo ljekove koji će mu otkloniti zabrinutost i strah vezano za snimanja te uliti sigurnost – uputivši ga da je anesteziolog tu tokom cijelog procesa kako bi prošao maksimalno bezbjedno. Druga situacija koja zahtijeva neodložno prisustvo anesteziologa jeste dijagnostičko snimanje djece i odraslih sa posebnim potrebama. Ove grupe pacijenata često nisu u mogućnosti da sarađuju sa ljekarom dijagnostičarom u toku pregleda, što je neophodno da bi se adekvatno obavio. Iz tog razloga anesteziolog mora biti prisutan da sedira ove pacijente, u mnogim slučajevima i da sve vrijeme bude sa pacijentom u kabinetu za snimanje, kada uslovi to dozvoljavaju.


Na koji način se pacijent uvodi u anesteziju i da li se pod time podrazumijeva apsolutno uspavljivanje?
– Prvo pacijentu mora da se plasira venska linija, a onda aplikuju ljekovi, anestetici, kojima se postiže umirivanje pacijenta, odsustvo zabrinutosti i anksioznosti, kao i anterogradna amnezija tj. gubitak sjećanja za proceduru koja slijedi. Uspavljivanje ne mora biti apsolutno, to može biti plitki nivo sedacije gdje je pacijent potpuno svjestan, samo što je smiren i saradljiv. Ili može biti dublji nivo sedacije, sve do uspavljivanja, kada se pacijent uvodi u stanje najsličnije prirodnom snu, kada spava dok traje procedura uz, naravno, spontano disanje i očuvanje svih vitalnih funkcija.
Postoje li rizici ili neka vrsta pacijenata kojima se ne bi smjela davati analgosedacija?
– Rizici u medicini uvijek postoje. Samo što su za ove procedure minimalni, skoro da ih nema. Svaki dobar anesteziolog će se prije procedure dobro upoznati sa zdravstvenim stanjem pacijenta i procijeniti šta od ljekova i u kojoj dozi može da mu se da, da bi sve proteklo bezbjedno.


Da li uvođenje pacijenta u anasteziju prilikom snimanja umanjuje kvalitet snimka?
– Naravno da ne, baš suprotno. Uvođenje u anesteziju, tačnije analgosedacija tokom snimanja može samo da poboljša kvalitet snimka, jer je pacijent potpuno miran i saradljiv, što je radiolozima veoma značajno da bi proces snimanja protekao uredno.
Zbog čega je značajan ovaj pomak na Poliklinici Konzilijum, konkretno na polju radiologije?
– Ovaj pomak je značajan jer omogućava vrhunsku dijagnostiku raznih oboljenja najsavremenijim, preciznim aparatima. Tako da pacijenti ne moraju ići u inostranstvo da bi dobili takvu uslugu, a uz pomoć anestezije sve se odrađuje bezbjedno, bezbolno i bez ikakve vrste zabrinutosti i stresa.


Estetska medicina vođena rukom specijaliste anesteziologa

Na Poliklinici Konzilijum dostupna je i usluga estetske medicine, u domenu neinvazivnih zahvata. Prateći potrebe i želje pacijenata, u okviru hirurške ambulante obavljaju se neinvazivne ili minimalno invazivne procedure, tretmani botoksom, hijaluronom, lipoliza, biorevitalizacija. Važno je napomenuti da te zahvate obavljaju dr Svetlana Đuranović i dr Maja Cmiljanić, koje su pored specijalizacije iz oblasti anesteziologije sertifikovane za estetsku medicinu. Dr Đuranović kroz osmijeh dodaje da njeno znanje u polju anesteziologije pacijentima daje i dozu sigurnosti da će tretman biti bezbolan.

Gracija 192, juli 2021.

Latest Posts

Lifestyle

Ljepota

Zdravlje

Recepti