Grupa NVO: Hoćemo demokratsko, antifašističko, sekularno društvo socijalne pravde

Grupa nevladinih organizacija poslala je Vladi Crne Gore Platformu zajedničkog djelovanja sa jasnim i konkretnim zahtjevima, koji se odnose na kreiranje demokratskog, antifašističkog, sekularnog društva socijalne pravde i društva u kom svi građani i građanke uživaju ljudska prava, bez obzira na lična svojstva, društvo u kojem su diskriminacija, stigma i mržnja prema drugom i drugačijem svedena na najmanju moguću mjeru na društvenom i sistemskom nivou.

Platforma je kreirana i poslata Vladi u cilju unapređenja kvaliteta života ciljnih grupa sa kojima ove NVO rade i opšteg konteksta djelovanja, a dokument će biti predstavljen javnosti u januaru na događaju na koji su resorni ministri/ke pozvani.

Organizacije Juventas, “Kvir Montenegro”, Asocijacija “Spektra”, Udruženja LBTQ žena “Stana” i Crnogorska mreža smanjenja štete “Link” poslale su novoj Vladi Platformu zajedničkog djelovanja, dokument koji predstavlja jasne i konkretne zahtjeve u odnosu na to kako unaprijediti kvalitet života svih njihovih ciljnih grupa, te opšti kontekst u kojem organizacije civilnog društva sprovode svoje aktivnosti i to na način koji je smislen i efikasan u crnogorskom kontekstu.

“Platforma je kreirana tokom niza sastanaka na kojima je više od dvadeset  aktivista/kinja diskutovalo o brojnim pitanjima vezanim za: ljudska prava, sa posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost uz intersekcionalan pristup, obrazovanje, zdravlje, rad i socijalnu zaštitu, medije i medijsku pismenost, mlade i javnu upravu  i to kroz prizmu ključnih potreba ciljnih grupa sa kojima naše organizacije primarno rade: LGBTI osoba, osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, (bivših) zatvorenika/ca, azilanata/kinja, mladih i civilnog društva u Crnoj Gori”, saopšteno je iz tih organizacija.

Uzevši u obzir ustaljenu praksu tokom prethodnih mandata Vlade da skreću pažnju na osnovna ljudska prava zajednica sa kojima rade, te daju predloge konkretnih rješenja u odnosu na poboljšanje njihovog položaja u društvu, i ovog puta su, kako je saopšteno, smatrali da je njihova obaveza i zadatak da formulišu konkretne, a prije svega realno izvodljive zahtjeve i za novoizabranu 42. Vladu Crne Gore, “potpuno svjesni/e karakteristika crnogorske društvene i kulturne realnosti u kojoj živimo i radimo”.

Trenutak u kom šalju dokument usklađen je, kako su rekli, i sa najavom Premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da će konkretniji plan rada Vlade biti predstavljen u februaru.

Cilj platforme je upravo, kako su istakli, da da doprinos odgovoru na pitanje: „kakvo društvo želimo?”, te predstavlja primjer okruženja kojem se teži.

“Kao takav smatramo ga i kvalitetnom smjernicom svim progresivnim nastojanjima ovog sastava Vlade. U cilju ostvarivanja što kvalitetnije saradnje, te pokretanja važne transparentne diskusije u odnosu na pitanja kojima se bavimo, poslali smo “Platformu zajedničkog djelovanja” svim resornim Ministarstvima čija je oblast rada povezana sa zajednicama za koje radimo i koje predstavljamo, kao i drugim domaćim i međunarodnim donosiocima odluka, institucijama, organizacijama i medijima”, saopšteno je iz pet nevladinih organizacija.

Svih pet navedenih organizacija će 20. januara, ukoliko opšti zdravstveni uslovi dozvole, a uz svo poštovanje mjera propisanih od strane Komisije za zaštitu stanovništva od COVID19, organizovati panel diskusiju koja će za temu imati upravo taj dokument, te bliže definisati namjeru “zajedničkog djelovanja”, postavljenu u samom njegovom nazivu, podrazumijevajući otvoreno partnerstvo vladinog i nevladinog sektora, te saradnike u budućem zajedničkom radu. Oni očekuju da će se nadležni/e ministri/ke odazvati pozivu za učešće na ovoj panel diskusiji.

Izvor: PR pres servis

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...