spot_img

Glavni i odgovorni urednik
Mensur Muzurović

Redakcija
Snežana Crkvenjaš, Kaja Milačić, Mila Durić, Dragana Đurić, Danijela Đonović,
Svetlana Peruničić, Tatjana Kuljača, Vesela Mišković

Lektor
Svetlana Peruničić

Iz­da­vač
MEDIA M d.o.o.
Avda Međedovića 76
Podgorica

Izvršni di­re­ktor i marketing
Merisa Suljević
merisa@m-media.me
067 262 231

Di­re­ktor iz­da­nja
Mensur Muzurović
muzurovic@gracija.me

web
www.gra­ci­ja.me