spot_img

Ivan Mirković: U ritmu univerzuma

spot_img

Ivan Mirković iz Herceg Novog, praktičar Osnovnog stepena Rekonektivnog iscjeljivanja i sertifikovani praktičar Rekonekcije, već nekoliko godina se profesionalno i uspješno bavi ovom u svijetu poznatom metodom energetskog iscjeljivanja. Nakon što je završio tri nivoa obuke za Rekonektivno iscjeljivanje i treći sertifikovani program za rekonektičare, stekao je uslove da počne i sa posebnim programom za mentora Rekonekcije, a odnedavno je postao i predstavnik Rekonektivnog iscjeljivanja za Crnu Goru.

Kada i kako ste se zainteresovali za Rekonekciju?

– Sa Rekonekcijom sam se prvi put upoznao u Beogradu 2013. godine. Razgledajući izloge pažnju mi je privukla knjiga doktora Erika Perla Rekonekcija: Iscijeli druge, iscijeli sebe (The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself). Kupio sam je i sljedećeg jutra počeo polako da čitam. Knjiga se zaista čita u dahu i odmah sam primijetio da je pisana veoma pažljivo da bi bila razumljiva i početnicima koji se tek upoznaju sa tom materijom. Treći dio knjige mi je bio zabavan, budući da je u njemu opisan i praktični dio koji vas upoznaje s tim kako da zapravo osjetite energiju. Taj trenutak nikada neću zaboraviti. Između mojih dlanova osjetio sam nevjerovatno jake “talase” putem kojih sam, tada ne znajući to tačno, “komunicirao” sa rekonektivnim frekvencijama. U mom umu osjetio sam ljubav, relaksaciju i mir, iako taj period života pamtim kao vrlo težak zbog smrti moje majke. Taj trenutak je zaista bio vitalna tačka moje unutarnje transformacije. Kasnije sam želio, kako predlaže i naslov knjige, da podijelim taj dar iscjeljivanja sa drugim osobama i nedugo zatim, 2014. godine, krenuo sa prikladnom profesionalnom obukom u vezi sa Rekonekcijom.

Šta je Rekonekcija i kako je nastala ta tehnika?

– Dr Erik Perl je početkom 1990-ih pronašao mogućnost povezivanja sa Rekonektivnim frekvencijama i ubrzo počeo raditi sa njima kako bi osobama širom planete omogućio prikladna iscjeljenja, a koja se nerijetko zbivaju momentalno i mogu trajati do kraja života. Priroda tog posla danas je prepoznata pod tačnim nazivima kao Rekonektivno iscjeljivanje i Rekonekcija.

-

Postoji li razlika između Rekonekcije i Rekonektivnog iscjeljivanja?

– Naravno. Rekonektivno iscjeljivanje je esencija. To je povratak u optimalno stanje ravnoteže, harmonije, vitalnosti i životnog napretka. Predstavlja rezultat interakcije sa opsežnim i inteligentnim frekvencijskim opsegom koji se sastoji od energije, svjetlosti i informacije. Rekonekcija predstavlja tačan i precizan model koji se energetski projektuje na tijelo osobe a koji je dizajniran da ubrza razmjenu energije, svjetlosti i informacija koje su zapažene u prirodnom potencijalu Rekonektivnog iscjeljivanja. Prvi element je energija. Mi smo energija. Naše tijelo važi kao precizna razmjera atoma i njegovih elemenata. Emocije i misli uma su energija. Tako da sve što možemo da primijetimo je zapravo energija. U toku energetske interakcije u okviru RI i R, mi zapravo komuniciramo sa univerzumom putem svjetlosne rezonantnosti i tako razmjenjujemo prikladnu informaciju. Ukratko, u toku interakcije inteligencija rekonektivne energije zapravo “vidi” realan potencijal osobe i zatim pruža opsežnu realizaciju njenih potreba, u tačnoj brzini i ritmu univerzuma. Tako da poslije interakcije otpočinju da se “odmotavaju” i prikladni efekti koji mogu da unaprijede zdravlje, karijeru, ljubavne veze. Naravno, osoba interaktivno učestvuje u tom procesu i postaje zdravija, prirodnija, fleksibilnija i, rekao bih, istinitija.

Kako izgleda ta, kako kažete, energetska interakcija tokom seanse?

– Interakcija se izvodi tokom 30-minutne seanse u kojoj osoba, potpuno obučena, zatvorenih očiju leži na leđima udobno (bez jastuka) na masažnom krevetu; ruke praktičara ne dodiruju njeno tijelo. Da bi najprikladnije primila rekonektivne frekvencije, najbolje je da se prepusti i da se ne vezuje za krajnji tok i efekat. Naravno, RI se može izvoditi i na daljinu bez obzira gdje se zapravo nalazite, te predstavlja i odličnu opciju za osobe koje ne mogu putovati. U pitanju je transfer informacija energijom, tako da su efekti potpuno isti prilikom seanse uživo i na daljinu.

Koliko sam shvatila, Vi niste iscjelitelj već samo posrednik, izvjestan provodnik koji energiju usmjerava određenoj osobi?

– Da. Moj posao je da koristim kao prikladna “veza”. I ne mogu da usmjeravam njen tok. Tako da rekonektivne frekvencije teku tamo gdje su najprikladnije u ritmu univerzuma, zaobilazeći potencijalne kontraefekte.

Koji su konkretni efekti tokom i nakon seanse Rekonektivnom energijom, a koji zaista mijenjaju osobu?

– Priroda efekata je relativna i zavisi od osobe do osobe. Relaksacija, dublji unutarnji mir, tjelesna vitalnost, fleksibilnost pri razmišljanju, prikladnija usklađenost sa rotacijom planete i godišnjim sezonama, primjerenije spavanje, jača koncentracija, pamćenje, preciznija upotreba jezika, početak pravljenja prioriteta u zdravlju, prikladnije prevazilaženje životnih izazova, dobijanje prirodnog impulsa za pružanje i primanje ljubavi, razumijevanje vlastitih emocija – predstavljaju samo neke od njih. Najvažnije je to da osoba poslije interakcije sa rekonektivnim frekvencijama počinje da “zrači” jednom novom vibracijom, tako da njena priroda takođe iscjeljuje njeno okruženje. Direktno ili indirektno. Na primjer, ako nakon seanse nekom “pružimo” pogled, osmijeh ili zagrljaj, postoji istinski potencijal u tome, u tom aktu, da je ta osoba zapravo isto tako primila dio tih frekvencija na podsvjesnom nivou.

Možete li iz ličnog iskustva pružiti konkretan primjer nekog iscjeljenja?

– Pamtim, na primjer, eksperiment u Beogradu u aprilu 2015, izveden pred akademicima, a koji je koristio da se predstavi potencijal i efekat rekonektivne energije prije i poslije interakcije sa njom. U toku eksperimenta akademici koristili poseban aparat za snimanje energetskog otiska ruke u realnom vremenu (tzv. Kirlijanova fotografija). Poslije kratkog teorijskog uvoda izveo sam tridesetominutnu seansu Rekonektivnog iscjeljivanja djevojci volonteru koja je imala konkretan zdravstveni izazov – akrofobiju (strah od visine). Nakon interakcije sa energijom, djevojka je osjetila momentalnu tjelesnu energičnost, umnu relaksaciju, a mogla je i da koristi pokretne stepenice bez osjećaja nervoze i panike. Fotografija energetskog otiska prstiju njene ruke prije i poslije seanse takođe je predočila da se njen tjelesni energetski potencijal znatno pojačao nakon interakcije sa rekonektivnim frekvencijama.

Koliko seansi je najprikladnije uraditi da bi osoba zaista osjetila neki efekat?

– Rekonektivno iscjeljivanje se izvodi u 1 do 3 povezane seanse, uživo ili seansom na daljinu, u trajanju od 30 minuta. Preporuka kancelarije Rekonekcije je uraditi 3 seanse i zatim opažati prikladne efekte koji se krenu “odmotavati”. Rekonekcija se izvodi uvijek uživo, tokom dvije povezane seanse u trajanju od 30 do 40 minuta, jednom u životu. Pritom, važno je da maksimalno trajanje između seansi ne prelazi 72 sata.

 Da li postoje i neke naučno-eksperimentalne studije koje ukazuju na efikasnost rekonektivne energije?

– Mnogi renomirani naučnici provode prikladna naučna istraživanja i eksperimente u želji da zaista razumiju kompletnost uticaja rekonektivne energije na čovjeka, floru i faunu. Priroda njenih frekvencija je realna, opipljiva i mjerljiva. Iz mnogih eksperimenata u laboratorijskim uslovima izvedeni su nevjerovatni uvidi. Na primjer, da interakcija sa energijom mijenja srčane i moždane talase, podiže nivo kiseonika u krvi, unapređuje metabolizam i imunitet, revitalizuje i energizuje, uvećava energetski potencijal koji tijelo emituje, utiče na relevaciju ljudskih emocija, restruktuira DNK, podstiče vrhunske sportske performanse. Zatim, da je interakcija sa frekvencijama RI od deset minuta više nego dvostruko efikasnija od fizikalne terapije pri obnavljanju punog raspona pokreta, a posebno kod osoba sa ograničenim kretanjem ramena (tzv. dijagnoza smrznutog ramena). Takođe, laboratorijski eksperimenti ukazuju da se uz energetski potencijal RI list otkinut od matične grane može održati u životu tokom 90 dana, a prirodno odumiranje istog se zbiva u roku od 7 do 10 dana. Naveo bih da su mnogi eksperimenti predstavljeni u knjizi doktora Konstantina Korotkova Nauka potvrđuje Rekonektivno iscjeljivanje (Science Confirms Reconnective Healing). Takođe, mnoge naučne studije su javno dostupne na www.The Reconnection.com, zvaničnoj internet stranici kancelarije Rekonekcije.

Može li Rekonekcijom da se bavi bilo ko, ili je neophodna izvjesna predodređenost i nadarenost?

– Osoba je zapravo “instrument” za energiju koja zaista bez ikakvih “tehnika” i “rituala” može da poveže sebe i drugu osobu sa njom. Najprikladnije je da osoba radi ono šta zaista voli. Ako zaista voli, tada će imati energije, hrabrosti i ljubavi da taj tok provede na najbolji mogući način za korist čovječanstva i planete. Ako to radi srcem, tada se može reći i da je predodređena za taj posao. Uz navedene kvalitete, iznjedriće se i sva energija za realizaciju. Kasnije, sve se zapravo nadovezuje po prirodnim ritmovima. Želeći da Rekonekciju približi drugima, priroda posla je doktora Erika Perla odvela u preko 100 zemalja u kojima je uticao na milione ljudi. Za osobe koje žele da se upoznaju sa njom, kancelarija Rekonekcije je od 1. aprila ove godine omogućila online trening program nivoa I: Esencija Rekonektivnog isceljivanja (The Essentials of Reconnective Healing). Preciznije informacije o tom programu obuke se mogu pogledati na www. Rekonekcija.me.

Budući da ste predstavnik za Crnu Goru, koliko je Rekonekcija kao metoda iscjeljivanja duše i tijela kod nas zastupljena i vjeruju li ljudi u tu metodu?

 U Crnoj Gori Rekonekcija je tek krenula da pravi prve korake. Mnogi ljudi su se uvjerili u njenu efikasnost i efekte. Van Crne Gore, priroda Rekonekcije i posla u vezi s njom planetarno je priznata. Pripada integrativnoj i komplementarnoj zdravstvenoj brizi. U mnogim gradovima Evrope postoje Rekonektivni centri koji pružaju usluge i edukaciju u vezi Rekonektivnog Iscjeljivanja i Rekonekcije. Trenutno, ideja mi je da građanima predočim realan potencijal Rekonekcije, a ako mi Ministarstvo zdravlja da zeleno svijetlo vidim realnu mogućnost da otvorim prikladan centar takve prirode.

Šta Vama lično predstavlja Rekonekcija?

– Za mene Rekonekcija predstavlja dar da komuniciramo putem energije koja zaista teži da nas ponovo poveže sa univerzumom i podstakne da evoluiramo u vlastitoj prirodnosti. Najzad, da bi otpočeli pravilno kretanje u njoj, mi moramo prvo da se podsjetimo ko smo mi. A mi zapravo predstavljamo neraskidivu vezu mikro i makro prirode. Na tim uvidima, mi sami kreiramo vlastitu realnost, najprije unutarnju, a zatim i vanjsku. Tako da, ako zaista želimo uticati na zbivanja u trenutnom životu, mi prvo moramo da disаnje, oči i uši usklаdimo sа disаnjem, očimа i ušimа prirode i univerzuma. Da postanemo svjesni vlastitog disanja, emocija, misli, pokreta, prirode, drveta, trave, mrava, drugih ljudi. Da se krenemo povezivati sa kodeksima prirode, da pratimo njihov ritam, da se usmjeravamo po njima. To zaista nije teško, a jako je korisno jer sve dobro što iz njih proizlazi nam se direktno reflektuje nazad. Uz Rekonekciju mi se podsjećamo ko smo zaista.

 

GRACIJA  109/jul 2017.

Razgovarala Danijela Đokić

Foto Tanja Vitomirović

 

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO