Ivanović: Auto-put najvjerovatnije gotov na jesen

Usljed nepredviđenih okolnosti na koje izvođač radova nije mogao da utiče, kakva je u prvom redu pandemija virusa korona, radovi na autoputu Bar - Boljare trebalo bi da budu gotovi na jesen ove godine, ocjena je zamjenika šefa nadzora na auto-putu Jovana Ivanovića.

“Na osnovu analiza koje ja kao inženjer radim, i na osnovu iskustva, kao i dinamike radova od strane izvođača, očekujemo da ovaj projekat može da se završi na jesen ove godine. Pod tim podrazumijevamo kompletno završene građavinske i elektromašinske radove, puštanje sistema u rad, kao i kontrole i upravljanja auto-puta, tehničke prijeme od strane inženjera i komisije za tehnički prijetm. Tačno je da je rok bio 30. septembar i da taj rok nije ispoštovan”, rekao je on, saopštio je Mediabiro.

Prema njegovim riječima, izvođač je dostavio obilnu dokumenataciju u vidu potraživanja, na osnovu štete koju je pretrpio usljed pandemije.

“Izvođač ima pravo na osnovu ugovora da u slučaju više sile dostavi potraživanja za koja smatra da ima pravo i da je pretrpio štetu na kojoj učesnice na projektu nijesu mogle da utiču”, dodao je on u izjavi za agenciju Mediabiro.

Kako je saopštio Mediabiro, inženjeri trenutno rade analizu dokumentacije nakon čega će biti donešeno vrednovanje, odnosno determinacija da li izvođač ima pravo i u kojoj mjeri na produžetak roka i na finansijsku nadoknadu.

“U slučaju da strane nijesu zadovoljne, imaju pravo da svoja prava ostvare kroz arbitražni postupak za utvrđivanje štete. Naravno i investitor činjenicom da projekat nije zavšren u roku trpi određenu štetu i ima gubitke koje takođe može da dostavi inženjeru na analizu i na utvrđivanje. CRBC je kroz svoju dokumentaciju je zatražio jedanaest dodatnih mjeseci na osnovu posljedica korona virusa”, istakao je Ivanović.

Na gradilištu je u posljednje vrijeme angažovano preko 14.000 radnika kineske nacionalnosti, polovina su domaći radnici kao i radnici podizvođača.

“U ovom prazničnom periodu taj je broj svakako manji, ali očekujemo da se već polovinom janura inteziviraju radovi”, naveo je Ivanović.

Svi objekti na građevinskoj trasi auto-puta Bar – Boljare su završeni, kazao je on. U pitanju je, kako je objasnio u izjavi za agenciju Mediabiro, preko 20 mostova i 26 dubljih tunela, a na tim objektima se izvode završni radovi kao što je kolovozna kontrukcija, asfalt, zaštitna ograda od buke i vjetra, te bojenje unutrašnjih zidova tunela.

S druge strane, kako je dodao, na prvom dijelu otvorene trase u prvih 20km svi građevniski radovi uglavnom su završeni.

“Vidjeli ste da je asfalt na dobrom dijelu i postavljen, nekih 30 km asfalta je već urađeno, uključujući i asfalt kroz nekih desetak tunela. Prvi i drugi završni sloj će se raditi kada se steknu povoljni vremenski uslovi, na proljeće ove godine. Na drugom dijelu trase od 20 km, obzirom da su tamo gradilišta i na većoj nadmorskoj visini od 1000 m, predstoje intezivniji građevinski radovi pa očekujemo da se ti radovi izvode početkom proljeća, kada se steknu povoljni vremski uslovi”, naveo je Ivanović.

Paralelno se izvode i elektormašinski radovi, a kako je istakao, u ovom trenutnku je završeno više od 65 odsto. U pitanju je, između ostalog, rasvjeta u tunelima, vertikalna signalizacija , sistem za kontrolu i upravljanje auto-puta, upravna i kontrolna zgrada, baza za održavanje.

“Ti radovi se izvode i u ovim zimskim uslovima s obzirom na to da se većina izvodi u tunelima, kao što su protivpožarna zaštita, hidrotehnička instaliacija, instalacija slabe i jake struje. Više od 93 odsto tih radova je završeno”, zaključio je Ivanović.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...