spot_img

Jeste li u krizi srednjih godina?

spot_img
Odgovorite sa DA ili NE na pitanja koja su zasnovana na upitniku kalifornijskog psihologa Rosa Goldstajna:
 1. Budućnost izgleda pozitivno kao nikad dosad
 2. U životu sam nagrađivana u skladu s očekivanjima
 3. Sigurnost postaje sve važnija
 4. U poređenju sa prošlošću, u mom životu nedostaje uzbuđenja
 5. Čini mi se kako postajem fleksibilnija
 6. Čini mi se kako u životu nema mnogo zadovoljstva
 7. Izgleda kao da vrijeme leti
 8. Kada bih samo mogla odbaciti svu napetost i sav stres
 9. Sada sam sigurnija u to ko sam nego u doba mladosti
 10. Usklađivanje posla i porodice postaje sve teže
 11. Ne mogu prihvatiti svoju dob
 12. Umorna sam od borbe za uspjehom
 13. Rad me zadovoljava kao i uvijek
 14. Više sam zabrinuta za svoje zdravlje
Dva boda za DA na pitanja: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 14
Dva boda za NE na pitanja: 1, 2, 5, 9 i 13
0 do 8 – Niste u krizi
9 do 16 – Trebali biste malo usporiti
Više od 16 – Morate napraviti određene promjene u životu

 

O izazovima srednjih godina

Srednje godine su tranzicioni period života, između mladog odraslog doba i starosti, otprilike od 40. do 60. godine, kada se javljaju značajne promjene, u društvenim odnosima, poslu, ali i na poljima zdravlja i fizičkog izgleda. Javljaju se i mnogobrojna pitanja, o odlasku u penziju, o smrtnosti, jer smo svjedoci smrti bližnjih, kao i o smislu života. Mnoge životne promjene (briga o roditeljima, odlazak djece iz roditeljskog doma, uloge bake i djeda), mogu zahtijevati određena prilagođavanja i promjene, te biti i izvori stresa. U zavisnosti od navedenih i drugih okolnosti, srednje godine mogu biti period velikih radosti i velikih stresova, što podrazumijeva i pronalaženje novih puteva za razvoj ličnosti. Kriza srednjih godina je promjena u emocijama, mislima i ponašanju, koju posmatramo kao reakciju na izazove i nizove faktora specifičnih za ovu dob života. Kriza srednjih godina nije dijagnoza i nije nužna pojava kod muškaraca i žena. Promjene koje se dešavaju su te koje mogu dovesti do različitih psihičkih problema te je važno znati i razumjeti kako izgleda prolazak kroz taj period života.

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO