Komentarima i sugestijama unaprijeđen Nacrt NPRKCG

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tesktu Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027, a svi pristigli predlozi i komentari bili su konstruktivni i dobijeni od relevantnih kulturnih djelatnika.

spot_img
U toku javne rasprave, koja je trajala od 31. marta do 20. aprila, stiglo je ukupno 25 komentara.
Ministarstvo kulture i medija razmotrilo je sve predloge i sugestije i izvršilo neophodne izmjene u tekstu Nacrta NPRKCG, uvažavajući veliki broj dobijenih komentara.
Prihvaćeni predlozi učinili su tekst Nacrt NPRKCG boljim i potpunijim sa kvalitetnim rješenjima i sistematski čvrstom strukturom.
Napominjemo da je Javna rasprava održana kroz seriju podcast emisija, odnosno javnih diskusija stručnjaka u kulturi na temu Nacionalnog programa razvoja kulture, koja je realizovana u saradnji s Radio Televizijom Crne Gore.
Ovo je samo jedan od načina kojim Ministarstvo kulture i medija pokazuje svoju inkluzivnost i otvorenost, a sve u cilju dobijanja kompletnog krovnog starteškog dokumenta, kojim će biti određeni pravci razvoja kulture u narednom petogodišnjem periodu.
Podsjećamo da je ovo treći Nacionalni program razvoja crnogorske kulture koncipiran tako da ima dva dva strateška cilja.
Prvi strateški cilj se ogleda u unapređenju institucionalnog i pravno-regulatornog okvira kulture u Crnoj Gori. On podrazumijeva unapređenje pravne regulative u kulturi, jačanje institucionalnih kapaciteta u kulturi, unapređenje sistema i ulaganja u zaštitu kulturne baštine i unapređenje sistema i ulaganja u savremenu produkciju.
Drugi strateški cilj podrazumijeva kreiranje ambijenta za razvoj kulturnih i kreativnih inicijativa, publike i saradnje, a sklopu ovog segmenta radićemo na razvoju publike, kulturnih potreba i navika građana Crne Gore, te unaprijeđenju međunarodne saradnje i procesa evropskih integracija u oblasti kulture.
Izvještaj o sprovedenoj raspravi o tekstu Nacrta NPRKCG dostupan je na sajtu MKM. Link: https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-o-sprovedenoj-javnoj-raspravi-nacionalni-program-razvoja-kulture-2023-2027

Možda vas zanima

NEDAVNO OBJAVLJENO