Kovačević: Muzej mora biti savremen i približen novim generacijama putem sredstava komunikacije sadašnjeg doba

Muzej mora biti savremen i približen novim generacijama putem sredstava komunikacije sadašnjeg doba kako bi bili sadržaji na pravi način doprli do nove publike, saopštio je načelnik Direktorata kulturno - umjetničkog stvaralaštva u Ministarstvu kulture i medija Petar Kovačević.

On je, na konferenciji Nacionalnog komiteta ICOM Crna Gora, kazao da je od izuzetne važnosti da muzeologija, njene perspektive i poslovanje budu u prvom planu.

„Ministarstvo kulture i medija očekuje od crnogorskog ICOM-a da učestvuje i da da puni doprinos u prezentaciji muzejske djelatnosti Crne Gore na internacionalnom nivou.“, rekao je Kovačević.

On smatra da su odnosi sa publikom, privredom i javnostima izuzetno značajni i da su neophodan dio savremenog procesa rada današnjih muzeja.

„Želimo da angažujemo stvaralačke potencijale koji postoje i maksimalno podržimo rad ovog komiteta, uz očekivanja velikog doprinosa u predstojećim aktivnostima Ministarstva kulture i medija, poput izrade novog Nacionalnog programa za kulturu“, naveo je Kovačević.

Načelnica Direkcije za razvoj djelatnosti kulturne baštine u Ministarstvu kulture i medija Milica Martić kazala je da su u tom resoru uvijek osluškivali glas strukovnih udruženja, koja su važna potpora jednom širem društvenom kontekstu.

Ona je ocijenila da je udruživanje profesionalaca i njihovo djelovanje na nivou lokalne zajednice od izuzetne važnosti za ovu djelatnost, te da će Ministarstvo kulture i medija uvijek podržati ovaj vid saradnje i udruživanja.

V.d. Generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu Dobrila Vlahović, govorila je o projektu “The ICOM Red Lists, a tool to protect cultural objects”, u čijoj izradi je učestvovala kao predstavnik ovog resorai prezentovala Crnu Goru, uz ostale zemlje Jugoistočne Evrope.

Projekat je prvi put predstavljen na Generalnoj skupštini ICOM-a održanoj u avgustu u Pragu, na kojoj je Vlahović uzela učešće putem online obraćanja i predstavila Crnu Goru i doprinos koji je dat u izradi Red Liste.

“Važnost ovog projekta je doprinos zaštiti i očuvanju kulturne baštine koja može biti ugrožena, a nalazi se na području Jugoistočne Evrope, te ovaj projekat ima za cilj da širi i doprinosi ukupnoj borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima na međunarodnom nivou, što danas predstavlja veliki izazov”, naglasila je Vlahović.

Iz Ministarstva kulture i medija su poručili da aktivnosti muzeja u narednom periodu moraju biti u skladu sa savremenim trendovima.

„Posebno nam zadovoljstvo pričinjava evidentna činjenica da je serija predavanja i edukativnih radionica pod nazivom Promjena muzejske paradigme u fokus stavila muzeologiju kao djelatnost od suštinskog značaja za kulturu Crne Gore, te ovo zasijedanje Nacionalnog komiteta ICOM doživljavamo kao partnersku aktivnost koja ima za cilj da zajedničkim naporima podignemo oblast na viši profesionalni nivo“, istakli su predstavnici Ministarstva.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno