Kreditna linija EBRD-a Erste banci za podršku turizmu

100 miliona eura za podsticanje ulaganja u turistički sektor u Hrvatskoj i Crnoj Gori

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kroz kreditnu liniju hrvatskoj Erste & Steiermärkische Bank (ESB) d.d. u iznosu od 100 miliona eura podržava razvoj turističkog sektora u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sredstva su namijenjena za održiva ulaganja u privatna ugostiteljsko-hotelska preduzeća i prateće turističke aktivnosti.
Erste banka u Hrvatskoj je prva finansijska institucija kojoj se odobravaju kreditna sredstva u sklopu EBRD-ovog Programa za inkluzivni turizam istočnog Mediterana (EBRD Inclusive Tourism Framework for the Eastern Mediterranean). Program predstavlja sveobuhvatni pristup finansiranju turističkog sektora s fokusom na širi, brži i sistematičniji pristup finansiranju turizma i povezanih sektora. Program i odobrena kreditna linija imaju sljedeće ciljeve: Da kroz radnu praksu povećaju mogućnost zapošljavanja mladih i žena, te saradnjom s lokalnim univerzitetima i stručnim školama kroz uspostavljanje novih ili poboljšanih stručnih programa, promovišu stručnu radnu praksu i politiku jednakih mogućnosti zapošljavanja; kao i da ojačaju povezanost s lokalnim dobavljačima kroz saradnju svih važnih zainteresovanih strana, što je ključno za bolji razvoj lokalnih lanaca vrijednosti i dublju integraciju lokalnih poljoprivrednika u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
“Drago nam je što možemo da pružimo prijeko potreban kapital za održivi rast i daljnji razvoj turističkog sektora u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Turizam je važan pokretač rasta u obje zemlje i očekujemo da će se kroz ovo ulaganje otvoriti nove prilike lokalnim preduzećima i stvoriti nova radna mjesta. Ovaj novi Program omogućiće EBRD-u da dosegne do većeg broja klijenata, uključujući i one manje”, rekao je predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti, koji je u Zagrebu potpisao ovu važnu transakciju.
“Veliko nam je zadovoljstvo što smo postali prva banka partner unutar ovog EBRD-ovog programa te nas veseli što nastavljamo i dodatno produbljujemo dugogodišnju uspješnu suradnju između naše dvije institucije. Podrška turizmu jedna je od naših osnovnih strateških odrednica i vjerujemo da ćemo svojim klijentima kroz ovu kreditnu liniju omogućiti realizaciju mnogobrojnih uspješnih projekata u tom segmentu, što će doprinijeti njihovom daljnjem jačanju i pozicioniranju na domaćem, ali i na međunarodnim tržištima”, naglasio je ovom prigodom Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke Hrvatska.
Erste banka je treća banka po veličini u Hrvatskoj, koja posluje kroz mrežu od 128 poslovnica. Crnogorska banka u njenom vlasništvu, Erste Bank AD Podgorica, posluje kroz mrežu od 17 poslovnica. Erste banka je dugogodišnji partner EBRD-a, što uključuje kredite mikro i malim preduzetnicima, kreditnu liniju u okviru Programa finansiranja održive energije za zapadni Balkan, (WeBSEFF), program EBRD-a Trade Facilitation kao i EBRD-ovu participaciju u izdanju kunskih obveznica banke.
EBRD je do sada u Hrvatskoj uložio više od 3,88 milijardi eura, kroz 213 projekata. Aktivnosti EBRD-a pokrivaju sve privredne oblasti, s naglaskom na infrastrukturu, korporativni, finansijski i energetski sektor. EBRD takođe aktivno učestvuje u strateškom dijalogu o razvoju tržišta kapitala i regulatornoj reformi.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...