Lijeno oko

Kad je u pitanju slabovidnost, definicija podrazumijeva poremećaj koji se naziva i ambliopija ili “lijeno oko“, a riječ je o poremećaju vida u kojem mozak ne uspijeva u potpunosti obraditi informacije koje dobiva iz jednog oka i s vremenom favorizuje drugo. Ambliopija je najčešći uzrok smanjenog vida na jednom oku kod djece i mlađih odraslih osoba. Slabovidnost nastaje jer se vidni sistem prilagođava aktivnim potiskivanjem slike koja nastaje u škiljavom oku. Tako dolazi do ambliopije škiljavog oka, koja se najčešće javlja samo na jednom, no ponekad je prisutna i na oba oka.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno