Mijenjaju se pravila za crnogorske pasoše

Vlada Crne Gore će izmjenom programa ekonomskog državljanstva omogućiti visokokvalifikovanom kadru da dođe do crnogorskog državljanstva.

On je rekao da je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić iskazao namjeru Vlade da promijeni program ekonomskog državljanstva u program državljanstva za visokokvalifikovani kadar.

Objasnio je da će biti potrebno da se uradi detaljna analiza efekata primjene aktuelnih projekata koji se već realizuju u oblasti turizma i njihov doprinos stvaranju dodate vrijednosti u kratkom i srednjem roku.

“To će svakako doprinijeti kreiranju optimalnog modela dalje realizacije programa i njegove preorijentacije sa jednog na drugi model”, rekao je Milatović.

Taj drugi model, kako je naveo, podrazumijevao bi privlačenje znanja i veština, odnosno ljudskog kapitala, koji će proizvesti novi kapital, ili pak model koji ce podrazumijevati njihovu kombinaciju, uz primat privlačenja visokokvalifikovanog kadra i znanja.

Trogodišnji program za sticanje crnogorskog državljanstva kroz ulaganje i investicije, koji je počela vlada bivšeg premijera Duška Markovića počeo je 1. januara 2019.  i može biti dodijeljeno do 2.000 pasoša.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...