Ministarstvo kulture i medija pripremilo je Prijedlog Elaborata o osnivanju Muzeja savremene umjetnosti, koji će dostaviti Vladi na usvajanje

Vlada Crne Gore je na sjednici 29. septembra 2022. godine usvojila Informaciju o potrebi transformacije Javne ustanove Centar savremene umjetnosti u Muzej savremene umjetnosti i zadužila je resorno Ministarstvo da pripremi Elaborat o osnivanju Muzeja savremene umjetnosti. 

spot_img
Za potrebe izrade Elaborata o opravdanosti transformacije Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore u Javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti, Ministarstvo kulture i medija je angažovalo eksperta, saradnika prof. dr Dragana Bulatovića, profesora muzeologije, koji je uradio Analizu ispunjenosti uslova i procjenu opravdanosti transformacije Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore u Javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti. Ovaj dokument pored analize i procjene, obuhvatila i primjere sličnih muzeja u regionu i svijetu, sa opsežnim muzeološkim smjernicama u pogledu uspostavljanja međunarodnih standarda u oblasti savremene muzeološke nauke.
Prijedlog Elaborata o osnivanju Muzeja savremene umjetnosti, a na osnovu navedene Analize, pripremila je radna grupa koju su pored predstavnika Ministarstva kulture i medija i eksperata iz ove oblasti činili i predstavnici Centra savremene umjetnosti.
Ministarstvo kulture i medija će stručnu i cjelokupnu javnost upoznati sa detaljima ovog dokumenta nakon što bude na dnevnom redu sjednice Vlade.
Projekat transformacije Centra savremene umjetnosti u Muzej savremene umjetnosti najozbiljniji je projekat kulture naše zemlje nakon obnove nezavisnosti  i jedan od strateških prioriteta 43. Vlade, sa jasno zacrtanom mapom puta.
Podsjećamo da je Ministarstvo kulture i medija do sad organizovalo dva predavanja o muzeologiji za zaposlene u crnogorskim muzejima, koje su vodili profesori sa fakulteta u regionu, u cilju njihovog što boljeg prilagođavanja na izazove nove kulturne stvarnosti.
Takođe će u narednom periodu biti organizovani okrugli stolovi sa eminentnim stručnjacima iz regiona o važnosti Muzeja savremene umjetnosti za državu.
Povodom medijskih navoda da uprava Centra savremene umjetnosti nije obaviještena o transformaciji te ustanove u Muzej, ovom prilikom želimo da informišemo javnost da je početkom septembra ove godine održan sastanak sa direktoricom Centra u Ministarstvu kulture i medija, na kojem se, između ostalog, razgovaralo i o ovoj temi.
Napominjemo da Ministarstvo kulture i medija sve svoje politike, bilo institucionalne ili vaninstitucionalne,  kao i odnose sa zaposlenima, saradnicima ili povezanim licima,  temelji na principima profesionalnosti i uvažavanja, pa tako navodi koji su objavili pojedini mediji ne mogu biti biti dovedeni u vezu sa načelima našeg rada.

Možda vas zanima

spot_img

NEDAVNO OBJAVLJENO