spot_img

Na Elektrotehničkom fakultetu otvorena renovirana laboratorija za osnove elektrotehnike

Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore otvorena je renovirana laboratorija za osnove elektrotehnike, koja će omogućiti studentima, kako sticanje fundamentalnih znanja, tako i sprovođenje naučno istraživačkih aktivnosti.

spot_img

Novac za nabavku opreme za laboratoriju je obezbijedila Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), dok je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja opremu oslobodilo poreza na dodatu vrijednost.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Saša Mujović,  kazao je da je laboratorija pokazatelj da za budućnost ove države nema nikakve bojazni ako obavezama, svako u domenu svoje ingerencije, pristupa s dobrom namjerom i željom da se mladim ljudima stvore adekvatni uslovi za razvoj.

„Kao Elektrotehnički fakultet obratili smo se našem privrednom partneru EPCG sa zahtjevom da nam pomogne oko opremanja laboratorije za osnove elektrotehnike savremenom opremom, jer je to laboratorija kroz koju „prolaze” svi studenti ovog fakulteta. Sinergijom akademske zajednice, privrede i izvršne vlasti postigli smo benefite za studente, a u konačnom i za našu državu“, pojasnio je Mujović.

„Sa EPCG planiramo i nastavak saradnje, opremanje novih laboratorija i poboljšanje ukupnih uslova za obrazovanje studenata na Elektrotehničkom fakultetu. To će intenzivirati njihovu mogućnost sticanja praktične komponente znanja, što je važno, jer nauka ima smisla samo ako je u službi privrede i privrednog razvoja”, naveo je Mujović.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, rekao je da je im u toj kompaniji predstavlja zadovoljstvo što mogu da pomognu Elektrotehničkom fakultetu.

-

„Politiku kompanije smo definisali tako da je energetika od vitalnog interesa za čitavu Crnu Goru, a ko će bolje da da doprinos energetici od Elektrotehničkog fakulteta. Što se tiče nauke i razvoja, EPCG će uvijek biti otvorena prema Elektrotehničkom fakultetu“, kazao je Đukanović.

Ocijenio je da je potrebno usvajati nova znanja, imajući u vidu nove projekte kao što su solarni paneli i vjetroelektrane.

„Elektrotehnički fakultet je institucija iz koje potiče to znanje. EPCG je spremna da mladim, dobrim inžinjerima da šansu, a sve u interesu društvene zajednice, da stvaramo novu vrijednost i da ekonomski i privredno podižemo Crnu Goru“, istakao je Đukanović.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, rekao je da se pod krovom Elektrotehničkog fakulteta nalazi izvor znanja koje je neophodno za EPCG.

„Interes nam je, ukoliko želimo da razvijamo projekte u budućnosti, naročito iz obnovljivih izvora energije i da održavamo naše  proizvodne pogone, da ulažemo u to znanje i pomažemo naše studente i Eletrotehničkom fakultetu. To je izvanredna saradnja“, naveo je Rovčanin.

Podsjetio je da je EPCG društveno-odgovorna kompanija  i da u punom kapacitetu podržava nauku, obrazovanje i sport.

„Ova saradnja nam predstavlja zadovoljstvo i u narednom periodu ćemo još snažnije krenuti u ovom smjeru“, poručio je Rovčanin.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović,  kazala je da su u tom resoru ponosni što su doprinijeli nabavci opreme za laboratoriju, oslobađanjem carine i PDV-a.

„Nauku treba približiti mladima. Upravo ovakve laboratorije u kojima imate spoj nastavnih i naučnih aktivnosti i prakse, su ono što bude najprimamljivije ljudima i najlakše će ih privući u čarobni svijet nauke“, navela je Šćepanović.

Istakla je da im je u Ministarstvu izuzetno značajno kad mogu studente od početka studija da uvode u naučna istraživanja koja se u tehničkim diciplinama realizuju u laboratorijskom okruženju.

prcentar.me

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO