spot_img

NVO Juventas: Vanredno školovanje za djecu sa problemima u ponašanju nije adekvatna vaspitna mjera i nije u najboljem interesu djece

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija treba da odustane od razmišljanja o uvođenju vanrednog školovanja za djecu sa problemima u ponašanju, jer to nije adekvatna vaspitna mjera i nije u najboljem interesu djece, smatraju u NVO Juventas, navodeći da je rješenje u preventivnim programima.

spot_img

Iz te NVO su reagovali na navode iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o ideji uvođenja vanrednog školovanja za djecu sa problemima u ponašanju, s obzirom na to da, kako je saopšteno, vaspitna mjera prebacivanja u drugu školu ne donosi željene razultate kod učenika sa lošim vladanjem.

„Ističemo da obje navedene mjere nijesu niti adekvatne, niti se bave najboljim interesom djeteta, što je svima koji radimo sa djecom osnovna obaveza pri kreiranju mjera i programa“, poručili su iz Juvenatasa.

Podsjetili su nadležne institucije koje pripadaju obrazovnom, bezbjedonosnom, zdravstvenom i sektoru socijalne i dječje zaštite da je krajnje vrijeme da se počnu baviti intenzivnijom multisektorskom saradnjom kako bi adekvatnije rješavali brojne probleme, a posebne one koji se tiču djece i mladih sa socijalno neprilagođenim ponašanjem.

„Svim stručnim radnicima/ama i profesionalcima/kama u sistemu, ali i van njega, je postalo jasno da mjera premještaja djeteta zbog lošeg vladanja u drugu školu znači samo jedno – prenošenje problema na drugu instituciju, a nikako pomaganja djetetu da riješi problem koji ima. Pohvaljujemo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija što je prepoznalo da ova mjera ne donosi željeni rezultat, ali nas istovremeno čini veoma zabrinutima ideja o vanrednom školovanju djeteta sa lošim vladanjem“, istakli su iz Juventasa.

Poručili su da sa institucijama dijele zabrinutost kada je u pitanju porast slučajeva vršnjačkog nasilja i drugih oblika nasilja u crnogorskim školama, ali su uvjereni da rješenje treba tražiti u preventivnim programima, a nikako represijom ili mjerom izolacije djeteta.

-

„Moramo tragati za uzrocima socijalno neprilagođenog ponašanja prije nego se ono pojavi, što znači da moramo temeljnije osmišljavati, a zatim zajednički implementirati preventivne programe. Brojni programi u ovim smislu već postoje, ali njihova upotreba nije na zadovoljavajućem nivou. Takođe, vrijednosni sistem koji koristimo pri obrazovanju djece i mladih mora imati jasnu poruku nultne tolerancije prema svim oblicima nasilja, a paralelno poštovanje svih oblika različitosti i razvoja empatije“, pojasnili su iz Juventasa.

U situacijama kada se nasilje u kojem su uključena djeca već desilo potrebno je, kako smatraju, pojačati rad i otkriti uzrok problema, a zatim ga sa drugim institucijama i roditeljima rješavati.

„Vjerujemo i da nam je svima cilj da naša djeca izrastu i zdravomisleće i srećne ljude, koji će se adekvatno nositi sa  svim životnim izazovima, a da bismo to postigli, naša obaveza je da im damo adekvatnu podršku i saosjećanje za ono što im se dešava, a nikako poruku da je bolje da budu izolovana i da nijesu dovoljno vrijedna pohađanja nastave sa svojim drugarima“, poruka je iz Juventasa.

Vjeruju da će Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija još jednom promisliti o ideji uvođenja vanrednog školovanja za djecu sa problemima u ponašanju i uvidjeti da ne vodi rješenju problema, kao i da će intenzivniji rad psihološko-pedagoških službi, razvoj i kontinuirana upotreba preventivnih programa, kao i davanje podrške djetetu i porodici, ipak biti ispravniji put.

„To će ujedno pokazati zrelost i stručnost naših institucija, a kao organizacija civilnog društva koja se skoro 30 godina bavi djecom i mladima, ostajemo da im damo našu punu podršku na tom reformskom putu“, zaključili su iz Juventasa.

prcentar.me

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO