OBJEKTIV(NO) NISMO DRUGAČIJI

Kompanija Modesty MK d.o.o. iz Podgorice započela je projekat OBJEKTIV(NO) NISMO DRUGAČIJI, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture za realizaciju programa Razvoj kulture na sjeveru u 2020. godini. Ideja projekta je da se prezentacija kulturno-istorijskih znamenitosti sa teritorija opština sjevernog dijela Crne Gore povjeri najranjivijoj kategoriji – djeci sa posebnim potrebama.

Klara Radonjić i Dušan Radoman, kao dio tima za realizaciju projekta, posjetili su jedan od centara za podršku djeci sa posebnim potrebama, Tisa iz Bijelog Polja.

Kroz saradnju sa Centrima za podršku djeci sa posebnim potrebama i Centrima za socijalni rad dogovorili smo da djeca fotografišu u svom gradu, iz  svoje vizure i uz pomoć vaspitača, roditelja i psihologa  i na taj način  predstave svoju lokalnu kulturu. Nakon perioda prikupljanja fotografija, zvučnih i audio-zapisa, kreiraćemo publikaciju u kojoj će biti naznačena imena djece i kratak opis fotografije. Kako bi publikacija bila dostupna i ostaloj djeci sa posebnim potrebama, bila bi vizuelno prilagođena, odnosno sadržavala bi i gestovni jezik i štampana na Brajevom pismu. Svrha je da se publikacija predstavi ne samo djeci sa posebnim potrebama već i svoj ostaloj djeci i roditeljima, kako bi istovremeno bild predstavljend lokalna kultura i istorija sjevera Crne Gore, a samim tim i mogućnosti djece sa posebnim potrebama.

Fokus projekta je na zajedničkom zalaganju svih učesnika i korisnika projekta da se djeci sa posebnim potrebama pruži što više mogućnosti za aktivno uključivanje u društvene događaje.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...