spot_img

Osobe s invaliditetom i dalje nemaju jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama

Crna Gora je u oblasti poboljšanja prava osoba s invaliditetom ostvarila određeni napredak, ali se uprkos tome OSI i dalje suočavaju sa mnogim izazovima kada žele da ostvare jednak pristup u svim sferama života, a posebno u pristupu obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama.

spot_img

To je poručeno na Regionalnom Forum o socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom koji je organizovao Caritas Crne Gore u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Bar u okviru projekta Societies  2 – Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i standardima EU na Zapadnom Balkanu.

Forum o socijalnoj inkluziji nudi priliku regionalnim akterima da upoznaju iskustva i najbolje prakse te ih predstave u regionalnom kontekstu.

Predstavnica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Isaksson Liselotte, kazala da je uloga CSOS-a u praćenju, promovisanju i zaštiti prava osoba sa invaliditetom (OSI) i povećanju njihovog nivoa inkluzije veoma važna.

“Iako je poslednjih godina postignut određeni napredak u promovisanju i zaštiti pravaOSI, one se i dalje suočavaju sa mnogim izazovima kada žele da ostvare jednak pristup u svim sferama života, a posebno u pristupu obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama”, rekla je Liselotte.

Ističe da se često zaboravlja ili nedovoljno shvata da sve OSI i oštećenjima imaju različita iskustva, suočavaju se sa različitim vrstama prepreka i stoga im je potrebna različita podrška.

-

“Važno je da javni sistemi procijeni ove specifičnosti, kako bi se obezbijedilo da prave usluge podrške budu dostupne za svaku pojedinačnu situaciju”, kazala je Liselotte

Prema njenim riječima, organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju ovih pitanja.

Liselotte je napomenula da EU veoma posvećena tome da „nikog ne ostavi iza sebe“ i da osigura da OSI imaju ista ljudska prava i osnovne slobode kao i svi drugi ljudi.

“U skladu sa našom strategijom, nastavićemo da radimo na tome da osiguramo da osobe s invaliditetom imaju jednake koristi od finansiranja EU i podrške partnerskim zemljama, da se njihova prava promovišu…”, navela je Liselotte.

Poručila je da će nastaviti da naglašavaju važnost uključivanja i implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetomu dijaloge sa partnerskim vladama, zajedno sa OCD i drugim relevantnim akterima.

“Kako idemo dalje, mislim da možemo mnogo da naučimo jedni od drugih. Radujem se diskusijama u naredna dva dana i nadam se da ćete rezultate podeliti sa svim delegacijama EU u regionu”, zaključila je Liselotte.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Edina Dešić, kazala je da azala kako je tema, koja je u danas u fokusu Foruma, veoma važna, kako sa aspekta daljeg razvoja inkluzivnog rasta jedne zemlje, tako i sa aspekta stvaranja uslova za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

„U savremenom procesu digitalne i zelene tranzicije, za obezbjeđivanje održivog i ujedno inkluzivnog privrednog rasta, veoma važno je uključiti najsiromašnije, kao i one koji su socijalno isključeni, naročito mlade, žene, osobe sa invaliditetom i ostale socijalno osjetljive grupe. To ujedno predstavlja imperativ sa stanovišta realizacije ciljeva održivog razvoja, ali i sa stanovišta ostvarivanja maksimalnog rasta uz korišćenje punog potencijala društva, na način da niko ne bude isključen“, kazala je Dešić.

Posebno je ukazala na značaj Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (koju je Crna Gora prihvatila), a koja obavezuje države potpisnice da osiguraju i promovišu puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti.

„Proces obrazovanja, osposobljavanja za rad, kao i zapošljavanje osoba sa invaliditetom omogućava ovoj ciljnoj grupi da postigne status aktivnih članova društva koji samostalno ostvaruju svoj društveno ekonomski položaj, a time i aktivno doprinose cjelokupnom razvoju društva“, istakla je Dešić.

Prema njenim riječima, Crna Gora u ovom segmentu ima relativno dobro uspostavljen zakonodavni okvir.

„U pripremi je i novi zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, koji ima za cilj uspostavljanje vještačenja invaliditeta i jedinstvenih nacionalnih kriterijuma za utvrđivanje invaliditeta. Nakon donošenja ovog zakona, potrebno je u potpunosti uskladiti i izmjeniti ostale propise koji targetiraju ovu ciljnu grupu, odnosno osobe sa invaliditetom“, navela je Dešić.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gzim Hajdinag, rekao je da je izuzetno zadovoljan što je Crna Gora adresa ovakvih skupova.

Podsjetio je da je ZZZCG sa Caritasom započeo saradnju još 2000. godine.

Hajdinag je kazao da kroz razne projekte,usaglašavanja, pokušavaju da otvore “vrata zapošljavanja OSI” i izgrade takav sistem u kojem će svi biti jednaki.

Predsjednik Udruženja paraplegičara Bar, Slavko Vučićević, koji je partner na projektu, kazao da Forum nudi priliku da se predstavi najbolje prakse, razmijene znanja i iskustva u regionalnom kontekstu.

“Ciljevi Forumu su poboljšanje učešća javnosti i uloge organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, razmejna znanja i iskustav između oragnizacija civilnog društva i institucija u praksama i politikama socijalnog uključivanja”, napomenuo je Vučićević.

Predstavnica Doma Naroda Parlamenata Federacije Bosne i Hercegovine, Iva Ružić, kazala je pored političke uloge, ona je i majka djevojčice sa Daunovim sindromom, i da zbog toga prisustvuje Forumu.

“Smatram da zajedno možemo da napravimo promjene kako bi poboljšali položaj OSI. Regionalni susreti su prilika da upoznamo situaciju i dobre primjere iz drugih zemalja. Zato vjerujem da će mo se saovog Foruma vratiti bogatiji za nova znanja i iskustva, ali i prijateljstva”, poručila je Ružić.

Direktorica Srpske komore socijalne zaštite, Sandra Perić, kazala je da se “svi rađamo sa jednakim snovima, ali nam nažalost nije omogućeno svim ada na jednak način ostvarimo snove i želje koje imamo”.

“Zato je nekima neophodna veća podrška društva, države i civilnog sektora kako bi zajedno imali jednak tretman i prava i mogli da ostvare svoje potrebe”, poručila je Perić.

Ettore Fusaro iz Caritas-a Italiana predstavio je Istraživanje zagovaranja za osobe sa invaliditetom u organizacijama civilnog društva.

Na Forumu su prisutni predstavnici institucija i organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije i Crne Gore. Na Forumu će učešće uzeti oko 100 učesnika.

Projekt SOCIETIES 2 finansira Europska komisija kroz Podršku regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva.

Izvor: prcentar.me

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO