Počele aktivnosti na izradi Nacionalne procjene rizika od katastrofa Crne Gore

Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova počeo je aktivnosti na izradi Nacionalne procjene rizika od katastrofa Crne Gore, koja će ukazati na sve rizike koji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra, kao i životnu sredinu, a taj dokument biće završen krajem godine.  

Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ljuban Tmušić, pojasnio je da je dokument o procjeni rizika vrlo značajan i da će obuhvatiti detaljnu analizu rizika kao kao što su zemljotresi, klizišta, odroni, poplave, tehničko-tehnološke nesreće, požari, zarazne bolesti, klimatske promjene, zaštita kritične infrastrukture itd.

“Kroz izradu scenarija i određenih matrica tačno ćemo znati koji rizici manje, a koji više ugrožavaju građane i životnu sredinu Crne Gore. Siguran sam da ćemo biti zadovoljni kako je dokument izrađen, jer imamo, apsolutno, stručnjake koji su u Crnoj Gori prepoznati za izradu ovakvih i sličnih dokumenata”, istakao je Tmušić na sastanku povodom izrade Nacionalne procjene rizika od katastrofa Crne Gore.

Crna Gora kao država kandidat za ulazak u Evropsku uniju ima obavezu procjenjivanja ovih rizika, te dostavljanja Evropskoj komisiji podataka o rizicima u skladu sa definisanim Smjernicama za procjenu i mapiranje rizika za upravljanje katastrofama Evropske komisije.

Evropska komisija tj. Generalni direktorat za civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći odobrila je Crnoj Gori finansiranje ovog projekta.

Direktorat za vanredne situacije formirao je radne grupe radi izrade Procjene rizika, a u izradi ovog dokumenta radiće 95 stručnjaka iz različitih državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija i akademske zajednice.

Dokument će identifikovati rizike koji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu u Crnoj Gori, a potom i kapacitete koji su na raspolaganju za smanjenje nivoa rizika i potencijalnih efekata katastrofa.

Završetak Projekata, koji je podržala EU, očekuje se polovinom decembra ove godine nakon čega će dokument biti dostavljen na razmatranje predstavnicima Evropske komisije.

Izvor: PR pres servis

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...