NaslovnicaRaportPopović Samardžić: Nije tačno da je sud utvrdio da je Mugoša nezakonito...

Iz iste kategorije

Popović Samardžić: Nije tačno da je sud utvrdio da je Mugoša nezakonito smijenjen

Predsjednica Skupštine Ljekarske komore Crne Gore, dr Milena Popović Samardžić je, na pres konferenciji, kazala da nije tačno da je sud utvrdio da je doktor Aleksandar Mugoša nezakonito smijenjen i da ga je sud vratio na mjesto predsjednika Ljekarske komore.

„Ovo su manipulativne izjave. Sud je donio privremenu mjeru kojom je naložio Ljekarskoj komori da vrati Aleksandra Mugošu na radno mjesto predsjednika Ljekarske komore. Predsjednikom Ljekarske komore se ne postaje ugovorom o radu. To je funkcija, koja se stiče izborom na Skupštini ljekarske komore. Predsjednikom Ljekarske komore može se postati samo glasovima većine u Skupštini Ljekarske komore“, objasnila je Popović Samardžić.

Kako je istakla od Vijeća osnovnog suda u Podgorici očekuju da ukine privremenu mjeru kao što su to uradili 2018. godine u slučaju člana Savjeta RTCG.

Skupština je 14. marta, kako je podsjetila, razriješila Mugošu sa funkcije v.d. predsjednika Ljekarske komore.

„Privremena mjera koju je donijela sutkinja Dijana Rovčanin je neizvršna. Ona je u privremenoj mjeri Ljekarskoj komori naložila da vrati Mugošu na radno mjesto predsjednika komore. Aleksandar Mugoša nema većinu glasova u Skupštini, pa pitamo sutkinju Rovčanin na koji način da ga vratimo na mjesto predsjednika Ljekarske komore? Da li je ovom privremenom mjerom nametnuto članovima Skupštine na koji način će da glasaju? Da li se nama pokušava uskratiti pravo izbora?“, upitala je Popović Samardžić.

Ona je kazala da je doktor Mugoša „neovlašćeno ušao u prostorije Ljekarske komore i neovlašćeno raspolaže pečatima i štembiljem“.

„Ušao je pod prijetnjom Tužilaštvom i svojim političkim vezama, tako da smo mi napustili prostorije Ljekarske komore. Apelujemo na Tužilaštvo da utvrdi na koji način Mugoša raspolaže pečatima, štambiljem i dokumentacijom Ljekarske komore. Skupština njega nije izabrala za predsjednika, nego ga je razriješila“, istakla je Popović Samardžić.

Ukoliko bi se postupilo po privremenoj mjeri Aleksandar Mugoša koji je tužio Ljekarsku komoru postao bi i tužilac i tuženi što je, kako smatra, pravni apsurd.

„Pravni apsurd u kome bi Aleksandar Mugoša trebao da vodi spor sa samim sobom, a Skupštini ljekarske komore koja predstavlja ljekare bi bilo uskraćeno pravo da bude stranka u postupku. Pa bi primjera radi Aleksandar Mugoša mogao priznati sopstveni tužbeni zahtjev a njegov tužbeni zahtjev je da se ponište zakonite odluke koje je Skupština Ljekarske komore donijela. Ukoliko doktor Mugoša smatra da ima većinu, pozivamo ga da se kandiduje, da učestvuje u izbornoj trci, ali on to odbija i opstruira proces izbora“, rekla je Popović Samardžić.

Dr Popović Samardžić pozvala je Ministarstvo zdravlja i Centralni registar privrednih subjekata da se bez odluke Skupštine Ljekarske komore ne dozvoli upis Aleksandra Mugoše kao ovlašćenog lica Ljekarske komore.

Delegat u Skupštini Ljekarske komore Crne Gore, dr Žanka Cerović, kazala je da je kao profesionalca sa 35 godina staža nikada niko nije uvrijedio kao poslanica u Skupštini Crne Gore Draginja Vuksanović „koja je meni iz skupštinske klupe objašnjavala šta je dobro za mene i moj esnaf i rekla da je Aleksandar Mugoša za nju i dalje predsjednik Ljekarske komore“.

„Samo se pitam sa kakvim pravom se ona miješa u esnafsko udruženje čiji nije član. Jedino obrazloženje je da je u pitanju lični i politički interes. A ljekari Crne Gore joj poručuju da Ljekarska komora neće biti poligon ni za kakva politička obračunavanja“, rekla je Cerović.

Privremena mjera Dijane Rovčanin, kako smatra, vrijeđa inteligenciju ljekara Crne Gore, jer su se delegati u Skupštini Ljekarske komore izjasnili da neće Mugošu za predsjednika i to je po Statutu Ljekarske komore stvar njihove slobodne volje.

„Rovčanin ne može da poništiti slobodnu volju delegata Skupštine Ljekarske komore. Preko 90 odsto delegata Skupštine je izglasalo doktoricu Popović Samardžić za v.d predsjednika Skupštine Ljekarske komore. Međutim dr Popović Samardžić se po neosnovanim optužbama Aleksandra Mugoše, razapinje po Tužilaštvu. Svaka optužba Mugoše biva procesuirana kao hitna, a naše optužbe da je onemogućio verifikaciju odluka Skupštine Ljekarske komore, se odmah odbacuju“, kazala je Cerović.

Sutkinji Rovčanin je poručila da je blokirala rad Ljekarske komore i pozvala je da na vrijeme ispravi svoju odluku, a sve u interesu ljekara i pacijenata Crne Gore.

Delegat u Skupštini Ljekarske komore Crne Gore, dr Rajko Strahinja, istakao je da Ljekarska komora paralizovana mjesecima, a to doprinosi otežanom funkcionisanju zdravstvenog sistema.

„Nemoguće je izdavati licence o radu doktorima medicine, ne mogu im se izdavati faksimili, potpuno je zaustavljena kontinuirana medicinska edukacija, ne mogu se nesmetano angažovati eksperti iz inostranstva. Ljekarska komora, zbog ove situacije, nema izvještaj o radu, niti izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu i nema finansijski i plan rada za tekuću 2021. godinu. Ako javno zdravlje nije javni interes, onda ne znam šta je“, kazao je Strahinja.

Poručio je da što prije svi shvate da opstrukcija rada Ljekarske komore nije samo problem ljekara, tim bolje po sve.

Potpredsjednica Skupštine Ljekarske komore Crne Gore, dr Snežana Ćorac, pozvala je Specijalno državno tužilaštvo da ispita ekspresno rješevanje sudskih odluka, odbacivanje krivičnih prijava i donošenje privremenih mjera, a sve u korist bišeg predsjednika Ljekarske komore.

„Rovčanin je grubo prekršila Zakon o izvršenju i određvanju privremenih mjera, naloživši Skupštini da vrati na radno mjesto čovjeka čije je radno mjesto u Kliničkom centru Crne Gore, a u Ljekarskoj komori je voljom delegata obavljao samo funkciju predsjednika Ljekarske komore ugovorom o dopunskom radu“, istakla je Ćorac.

Ukazala je da je tužiteljka Ivana Vuksanović odbacila krivičnu protiv Aleksandra Mugoše za skrivanje pečata i onemogućavanje zavođenja odluka Skupštine bez uzimanja izjave od podnosioca prijave. Takođe je tražila da se ispita kako je sudija Upravnog suda Ana Perović Vojinović donijela presudu za manje od 30 dana od dana podnošenja tužbe a sve u korist Aleksandra Mugoše.

Istakla je da je pravnica, docentkinja Draginja Vuksanović Stanković optužila dr Milenu Popović Samardžić za privatizaciju Ljekarske komore, a nakon ispravke i izvinjenja iz Centralnog registra privrednih subjekata zbog greške pri unosu podataka, odbila je da joj se javno izvini za neosnovane optužbe.

Izvor: PR pres servis

Nedavno objavljeno