spot_img

Posredovanje u osiguranju

spot_img

Društvo za posredovanje u osiguranju je pravno lice koje obavlja poslove posredovanja u osiguranju, odnosno dovodi u vezu osiguranika sa društvima za osiguranje i za njega priprema ponude od društava za osiguranje, pravi analizu svih ponuda i prezentuje ih klijentu. Ova vrsta usluge u Crnoj Gori je nova djelatnost, dok je u Evropi veoma razvijena.
Osiguranici poznaju svoju djelatnost, kao i rizike koji ih ugrožavaju, ali ne poznaju dovoljno osiguravajuće tržište i strukturu portfelja pojedinih osiguravajućih društava. Stručno osposobljen savjetnik može puno doprinijeti da osiguranik dobije najbolje uslove i najnižu premiju osiguranja.
Interes osiguravajućeg društva, kao akcionarskog društva je da ostvari što veći profit. To je u suprotnosti s interesima osiguranika, čiji je interes da sa što nižom premijom postigne što bolja osiguravajuća pokrića. Evropske direktive opredjeljuju da je odnos između stručno jakog osiguravajućeg društva i osiguranika neravnopravan. Zato je potreban osiguravajući savjetnik koji štiti interese osiguranika i omogućava osiguraniku da postigne što bolje uslove osiguranja. AM Capital Team raspolaže resursima za sprovođenje poslova posredovanja u osiguranju, kao profesionalni savjetnik za svoje klijente prepoznaje rizike i potrebe za osiguranjem, analizira postojeće osiguravajuće pokriće, priprema zahtjeve za ponude osiguranja od osiguravača, ukazuje na detelje ponuđenih pokrića, dobre i loše strane, a posebno uzima u obzir adekvatnost zaključenih ugovora o osiguranju sa potrebama klijenta. AM Capital Team stručno i brzo reaguje kod osiguravača prilikom isplate obaveza po nastaloj šteti, posreduje u procedurama prijave, procjene i likvidacije, i na taj način znatno olakšava postupak rješavanja šteta i izbjegavanje sporne situacije.
Namjera nam je da Vaša kompanija ostvari dodatnu vrijednost kroz kvalitetne ugovore o osiguranju.

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO