Nedavno objavljeno

Predavanje Nesvrstani modernizam Bojane Videkanić

Centar savremene umjetnosti Crne Gore najavljuje predavanje Nesvrstani modernizam, istoričarke umjetnosti i umjetnice Bojane Videkanić, u okviru programa Laboratorije kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja. Predavanje će se održati u galeriji Botanička bašta, 14.6.2022 u 19h. Ulaz je slobodan.

U manje od pola vijeka, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija uspješno je pobijedila fašističku okupaciju, odbranila se od dominantnih pritisaka iz istočnog i zapadnog bloka, izgradila moderno društvo na pepelu rata, stvorila vlastiti oblik socijalizma i predvodila formiranje  Pokreta nesvrstanih. Načela jugoslovenskog socijalizma i  nesvrstanosti pružile su osnovu za dinamične oblike umjetnosti modernizma.

 Oslanjajući se na arhivsku građu, a metodološki koristeći materijalističku i postkolonijalnu teoriju unutar socijalističkih studija, knjiga Nesvrstani modernizam bilježi nastanak kasnomodernističkih umjetničkih praksi u Jugoslaviji od kraja Drugoga svjetskog rata do sredine 1980-ih. Smještajući jugoslovenski modernizam u postkolonijalne i socijalističke umjetničke pokrete dvadesetog vijeka, Bojana Videkanić istražuje kako su kulturni radnici iz Jugoslavije sarađivali sa drugima iz tzv. Globalnog Juga i Istočnoevropskih zemalja kako bi stvorili alternativne umjetničke i kulturne mreže koje su se suprotstavljale zapadnoj hegemoniji. Videkanić se prvenstveno usredsređuje na umjetničke izložbe, primjere međunarodne kulturne razmjene kako bi pokazala da je nesvrstana umjetnost spojila politiku i estetiku sa autohtonim jugoslovenskim, zapadnim i globalnim umjetničkim strujama.

 Bojana Videkanić je istoričarka umjetnosti i umjetnica. Predaje modernu i savremenu umjetnost, vizuelnu kulturu i proširene medije na Univerzitetu Waterloo, na Katedri za vizulenu umjetnost u Kanadi. Fokus njenog rada su moderna i savremena umetnost u socijalističkoj Jugoslaviji. Knjiga „Nonaligned Modernism” objavljena je 2020. godine u ediciji McGill-Queen’s University Press.

 Laboratorija kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja je projekat koji ima za cilj razvoj savremenih istraživačkih i arhivskih umjetničkih praksi i njihovu implementaciju u umjetničke i edukativne programe Centra savremene umjetnosti, kao i povezivanje ove izuzetno vrijedne i bogate zbirke, koja svjedoči o važnom internacionalnom istorijskom kontekstu, sa međunarodnom akademskom i umjetničkom zajednicom. Namjera je da se kroz ovaj program u kontinuitetu razvijaju aktivnosti koje bi doprinijele istorizaciji i novim čitanjima, te obnavljanju međunarodnih komunikacija i razmjena koje je kolekcija njegovala.

Projekat realizuje tim kustoskinja i konzervatorki i to: Marina Šaranović, Anita Ćulafić, Nada Baković i Natalija Vujošević.

Latest Posts

Lifestyle

Ljepota

Zdravlje

Recepti