Škole za 21. vijek

Šta su poslovi budućnosti i kako pripremiti djecu za njih?

Veoma je moguće da radno mjesto na kojem će vaše dijete raditi za pet ili više godina danas ni ne postoji. Ovo zvuči pomalo zastrašujuće – ako ne znamo šta će sve biti poslovi budućnosti, kako da pripremimo djecu za njih?
Zanimanja koja su trenutno u porastu, a za kojima se očekuje velika tražnja i u budućnosti, značajno se zasnivaju na upotrebi tehnologije i digitalnoj pismenosti. Vještina kritičkog mišljenja, interpersonalna komunikacija i socijalna inteligencija postaće neophodni alati za konkurentnost na tržištu rada.
Učenjem kodiranja djeca razvijaju kreativnost, pronalazeći različite načine da rješavaju kompleksne probleme i da ih rastavljaju na manje dijelove. Savlađivanjem vještine komuniciranja djeca uče da se pravilno izražavaju i da argumentovano vode razgovore. Sposobnost kritičkog mišljenja predstavlja način posmatranja i analize problema iz više različitih uglova.

Trogodišnji regionalni program British Council-a doći će do svake osnovne škole regiona i čak milion đaka naučiti vještinama neophodnim za buduća zanimanja, kritičko mišljenje i rješavanje problema

Iako je teško predvidjeti čitav spektar poslova koje će budućnost iznjedriti, tehnološka pismenost postaju neophodne za život i rad u 21. vijeku. Projekat British Council-a Škole za 21. vijek ima za cilj da pomogne djeci, da postanu otvoreni za nove ideje, inovativni i podstaknuti na stalno istraživanje. Ovaj savremeni koncept obrazovanja podrazumijeva učenje djece ključnim vještinama za budućnost na inovativan i praktičan način, kroz rad na mikro:bit džepnim računarima.
Mogućnost usvajanja konkurentnih znanja i sposobnosti kroz praksu, igru i inovativnost predstavlja najvažniji korak u pripremi djece za zanimanja koja će 21. vijek tek da osmisli.
Trogodišnji regionalni program Škole za 21. vijek, koji sprovodi British Council, a finansira vlada Ujedinjenog Kraljevstva, doći će do svake osnovne škole regiona i čak milion đaka naučiti vještinama neophodnim za buduća zanimanja – programiranja, ali i kritičkog mišljenja i rješavanja problema.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...