Sprečavanje ugovorenih dječijih brakova bi trebalo da bude obaveza države

Sprečavanje ugovorenih dječijih brakova bi trebalo da bude obaveza države, jer samo na taj način djeca mogu dobiti budućnost i djetinjstvo kakvo zasužuju, poručeno je na pres konferenciji povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji između centara za socijalni rad i Centra za romske inicijative (CRI)

spot_img

Potpisivanje Memoranduma je dio projekta „Udruženi u ostvarivanju dječijih prava“, koji je podržan od strane UNICEFa-a, a koji Centar za romske inicijative realizuje od oktobra prošle godine.

Ministar rada i socijalnog staranja, Admir ADROVIĆ, rekao je da potpisivanjem ovog Memoranduma između centara za socijalni rad i Centra za romske inicijative, „potvrđujemo da sa riječi prelazimo na djela stvarajući time što bolji ambijent za pripadnike romske i egipćanske populacije“.

„Rad sa djecom i mladima je prioritetna oblast djelovanja kako državnog tako i nevladinog sektora već duži niz godina, a snažna podrška međunarodnih partnera je takođe od velikog značaja “, kazao je Adrović.

On je poručio da se projekat implementira u ciju podizanja svijesti romskih i egipćanskih djevojčica i dječaka o svojim pravima i institucionalnim mehanizmima za njihovu zaštitu.

„Jedan od mehanizama je svakako sistem socijalne i dječije zaštite koji posredstvom centara za socijalni rad na nivou lokalnih zajednica omogućava pružanje usluga potencijalnim žrtvama i žrtvama dječijih nedozvoljenih brakova“, kazao je Adrović.

Izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative, Fana DELIJA, rekla je da je potpisivanje Memoranduma još jedan pokazatelj da je saradnja u sprečavanju ugovorenih dječijih brakova veoma važna i predstavlja osnov za sprečavanje ovakve pojave.

„Potpisivanjem Memoranduma počinje borba u sprečavanju dječijeg ugovorenog braka, iako se Centar za romske inicijative, još od 2011. godine, intezivno bavi sprečavanjem ove pojave“, istakla je Delija.

Napomenula je da je saradnja u oblastima socijalnog rada od posebne važnosti za ovu pojavu i da će se potpisivanjem Memoranduma saradnja zasnivati na obostranom povjerenju, razmjeni informacija, preduzimanju neophodnih radnji na podršci i osnaživanju RE djevojčica u procesu reintegracije…

„Dosadašnja saradnja je bila na zadovoljavajućem nivou i mogu reći da se ona uvijek može unapređivati i nadograđivati, jer bez uspješnog odgovora institucija nema efiskane borbe u suzbijanju ove pojave“, zaključila je Delija.

Direktor Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica Petar PAJKOVIĆ, rekao je da je Centar na čijem je čelu u prošloj godini imao prijavljena dva ugovorena dječija braka.

„Moram da napomenem da nijesu uvijek u pitanju djeca RE populacije, već su često imamo i slučajeva maloljetne djece koja ne pripadaju toj populaciji“, kazao je Pajković.

Zato je, kako je istakao, na zadovoljstvo svih postojanje SOS linije na kojoj će moći da se obrate djeca u rješavanju njihovog problema.

„Sa obrazovanjem i podrškom ovakvim i sličnim projektima možemo toj djeci pružiti adekvatnu budućnost i uslove za srećnije i djetinjstvo kakvo zaslužuju“, kazao je Pajković.

Direktorica Centra za socijalni rad Podgorica, Arnesa ĐEČEVIĆ, kazala je da bi bavljenje problematikom ugovorenih dječijih brakova trebalo da bude nacionalna obaveza.

„Ključni uzorci i pokretači ove pojave složeni su, dinamičani i međusobno povezani. Ne postoji samo jedan faktor koji utiče na praksu sklapanja ovakvih brakova, već je u pitanju set međusobno povezanih faktora, kao što su ekonomski status, nejednakost polova, potpuno nepostojanje ili postojanje neadekvatnih zakonodavnih i administrativnih okvira za zaštitu dječijih prava“, navela je Đečević.

Prema njenim riječima, potpisivanje Memoranduma potvrda je zajedničkih napora u cilju iskorijenjivanja ove negativne pojave.

„Zajednički moramo da zaštitimo mlade od pojedinačnih slučajeva, osnažujemo djevojčice, povećavamo znanja u pogledu prinudnih brakova“, navela je Đečević.

Projekt koordinatorka Maja Šaćirović, kazala je da su kroz projekat zajednice Roma i Egipćana u 11 romskih naselja u šest crnogorskih gradova pripadnici te populacije upoznati sa posljedicama ugovorenog braka.

„Romske i egipćanske djevojčice i dječaci su ojačali znanje o svojim pravima i institucionalnim mehanizmima za njihovu zaštitu, takođe službenici/ce policije i Centra za socijalni rad su upoznati sa specifičnostima dječijeg ugovorenog braka i ojačana je saradnja između naše organizacije i nevedenih institucija u devet gradova“, navela je Šaćirović.

Takođe, kako je dodala, jedan od ciljeva projekat su promocija dva licencirana servisa Centra za romske inicijativu, Psihološko savjetovanje i Nacionalni SOS telefon za potencijalne žrtve i žrtve dječijih ugovorenih brakova.

Napomenula je da su u toku projekta realizovali radionice za mlade uzrasta od deset do 18 godina iz romske i egipćanske zajednice u šest crnogorskih gradova koji su stekli i unaprijedili znanja o dječijim pravima.

„Takođe smo realizovali 19 radionica za odrasle starosne dobi od 19 do 65 godina iz romske i egipćankse zajednice u Beranama, Bijelom Polju, Nikšiću, Budvi, Tivtu i Podgorici, koji su stekli i unaprijedili znanja o oblicima kršenja dječijih prava i mehanizma na njihovu zaštitu, posljedicama dječijih ugovorenih brakova i kaznenim normama u ovim slučajevima“, navela je Šaćirović.

Prema njenim riječima, realizovali su i pojedinačne sastanke sa predstavnicima/ama Centra za socijalni rad u više crnogorskih gradova, kao i sa predstavnicima/ama Centra bezbjednosti.

prcentar.me

Možda vas zanima

NEDAVNO OBJAVLJENO