oznaka rubrike

djeca

Dijabetes kod djece

U posljednjih 50 godina raste učestalost dijabetesa tipa 1 kod djece i adolescenata, koji je nastao kao posljedica…

Dijabetes kod djece

U posljednjih 50 godina raste učestalost dijabetesa tipa 1 kod djece i adolescenata, koji je nastao kao posljedica…