oznaka rubrike

Koko Šanel

Koko Šanel

Priredila Snežana Crkvenjaš Foto AG Priča o njoj priča je o modi prošlog vijeka: smjela, avangardna i sasvim…