oznaka rubrike

kosa

Kaleidoskop

"Željela sam da kosa izgleda fluidno, tako je se boje pretapaju jedna u drugu na način da je nemoguće vidjeti gdje…