oznaka rubrike

vitamin D

Vitamin sunca

Istraživanje provedeno u Americi pokazalo je da čak 59% ispitanika ima premalu koncentraciju vitamina D u krvi, što…