Nedavno objavljeno

Testament Peđe Đonovića

Maestralnim umjetničkim osjećanjem Peđa Đonović je hvatao i kreirao detalj, kao i cjelinu, ukazujući na ranjivost, krhkost, ljepotu života, na vječiti ciklički krug koji se permanentno otvara/zatvara, rađa/umire… Iako je tematsko uporište bazirano na hrišćanskim, starozavjetnim i još više novozavjetnim temama, ishodište/diskurs je univerzalnog simboličko-sadržajnog prosedea”, zapisala je u katalogu koji prati izložbu direktorica Narodnog muzeja Crne Gore, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka dr Anastazija Miranović, selektorka likovnog programa Barskog ljetopisa.
Otvarajući izložbu, kustos u Narodnom muzeju Crne Gore Slobodan Vušurović kazao je da je sama ideja da se u mediju fotografije problematizuje jedan religiozni koncept nosila u sebi mnoštvo zahtjevnosti, prije svega kako jednu kanonizovanu i kompoziciono fiksiranu temu, sa jasno definisanim narativom i njegovim nosiocima interpretirati, iskazati kroz jezik simbola, ne narušiti dogmu i u isto vrijeme ostvariti komplementarnost likovnog i religijskog iskaza. “Ovi ikonografski jedinstveni, minimalistički intonirani i u koncepciji veoma duboko promišljeni radovi, svedeni su na najjasniji iskaz, skoncentrisani na samu esenciju narativa i lišenu svake suvišnosti”, kazao je Vušurović i dodao da je rani odlazak Peđe Đonovića prekinuo i ostavio nepotpunim ovaj biblijski ciklus, ali da i ova 22 rada veoma upečatljivo svjedoče o izuzetnoj snazi jednog likovnog rukopisa.


Peđa Đonović rođen je na Cetinju 1967. godine. Radio je kao fotograf u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture na Cetinju. Osim dokumentarne fotografije, učestvovao je u snimanju nekoliko monografija i većeg broja kataloga i kalendara. Izlagao je na kolektivnim izložbama u Crnoj Gori. Fotografiju je, kako je zapisao, doživljavao kao način bilježenja prolaznosti vremena i vid umjetnosti koji mu je omogućavao izražavanje unutrašnjih osjećanja i ideja. Bio je član Udruženja profesionalnih fotografa Crne Gore. Život je izgubio nesrećnim slučajem 2003. godine. Radovi Peđe Đonovića predstavljeni na izložbi u Baru dio su legata koji je Narodnom muzeju Crne Gore poklonila autorova majka Sonja Đonović. (Foto Narodni muzej Crne Gore)

Latest Posts

Lifestyle

Ljepota

Zdravlje

Recepti