Testirajte se i spriječite razvoj bolesti

Procjena je da 80% ljudi bude zaraženo HPV virusima u nekom periodu svog života. Infekcija nekada prođe sama od sebe, a može i da izazove po život opasna oboljenja, te se potrebno testirati

HPV je skraćenica za humani papiloma virus. HPV je uzročnik najčešće polno prenosive infekcije koja pogađa i žene i muškarce. Virus se prenosi seksualnim putem sa jednog na drugog partnera najčešće prilikom vaginalnog i analnog seksa, ali i tokom oralnog seksa, kao i dodirivanjem genitalija, a može se prenijeti uprkos korišćenju kondoma. HPV se može prenijeti i kada zaražena osoba nema simptome. Svako ko je seksualno aktivan može dobiti HPV, čak i ako ste imali seks sa samo jednom osobom. Takođe, možete razviti simptome godinama nakon što ste imali seks sa nekim ko je inficiran, što znači da je teško znati kada ste prvi put zaraženi. Procjena je da 80% ljudi bude zaraženo ovim virusima u nekom periodu svog života. U većini slučajeva, HPV infekcija nestane sama od sebe i ne izaziva nikakve zdravstvene probleme. Ali, kada se HPV zadrži u organizmu, to može izazvati zdravstvene probleme, kao što su genitalne bradavice (kondilomi) i kancer. HPV može pored kancera grlića materice uzrokovati i druge kancere uključujući kancer vulve, vagine, penisa ili anusa. HPV takođe može da izazove kancer grla (tzv. orofaringealni kancer). Testiranje na prisustvo HPV-a se radi u cilju prevencije nastanka raka grlića materice i uspostavljanja tačne dijagnoze. U laboratoriji In Vitro se vrši detekcija i genotipizacija visokorizičnih tipova HPV putem PCR metode (engl. Polimerase Chain Reaction) uz pomoć najnovije Real-Time PCR tehnologije, koja omogućava dobijanje preciznih rezultata u kratkom vremenskom periodu. To je analiza, koja uz Papa test, postaje osnov za rano otkrivanje raka grlića materice. Prednost PCR metode je da, pored visoke osjetljivosti i specifičnosti, ne zahtjeva posebne uslove čuvanja i transporta uzoraka! Osim toga, u ovoj metodi se koristi endogena/interna kontrola rezultata testa i na taj način isključuje mogućnost lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata!
Postoji veliki broj tipova HPV-a i oni se međusobno razlikuju u sposobnosti da izazovu kancerogene promjene, zato je važno odrediti tačan genotip HPV koji je prisutan – ovo je moguće uraditi PCR metodom, odnosno detekcijom DNK ovog virusa, što se i radi u In Vitro laboratoriji.
HPV genotipizacija je visoko specifični i osjetljiv test koji sa sigurnošću utvrđuje genotip HPV virusa koji spada u grupu visokorizičnih tipova sa kancerogenim karakterom. Utvrđeno je da HPV tip 16 i HPV tip 18 imaju najveći onkogeni potencijal i da su odgovorni za oko 70% nastalih karcinoma. Poslije HPV 16 i HPV 18, šest najzastupljenijih tipova za koje se računa da izazivaju dodatnih 20% karcinoma su HPV tipovi 31, 33, 35, 45, 52 i 58. Znači da je skoro 30% kancera grlića materice povezano sa ostalim visokorizičnim (ne-16/18 HPV) genotipovima. Zato je identifikacija ovih visokorizičnih HPV genotipova veoma važna i dragocjena u praćenju cervikalnih karcinoma i kao prognostički faktor kod graničnih Papa rezultata. U laboratoriji IN VITRO može se uraditi genotipizacija na sljedeće visokorizične tipove HPV koji imaju različiti onkogeni potencijal: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59. Uzorci za analizu su kod žena cervikalni bris, a kod muškaraca uretralni bris. Rezultat analize se dobija u roku od 3 do 5 radnih dana.

Real-Time PCR detekcija hlamidije

U dijagnostikovanju infekcije hlamidijom laboratorija In Vitro pacijentu nudi identifikaciju vrste Chlamydia, koja se radi kod inflamatornih bolesti genitalija i steriliteta. Chlamydia trachomatis je prepoznata kao najprevalentnija bakterijska polno prenosiva bolest. Detekcija hlamidije omogućava blagovremeno liječenje, sprečavanje transmisije na partnere i djecu i smanjuje troškove zdravstvene zaštite povezane sa sekvelama infekcije. Takođe, preciznom detekcijom hlamidije identifikuje se osobe sa rizikom od drugih bakterijskih i virusnih seksualno prenosivih oboljenja uključujući i HIV.
Najpouzdaniji način detekcije ovog mikroorganizma je PCR metoda, odnosno detekcija DNK (genetskog materijala) ovog mikroorganizma, što se i radi u laboratoriji In Vitro. To su najosjetljiviji dostupni testovi, što znači da su veoma precizni i isključuje mogućnost lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata!
Posljednjih godina ulogu zlatnog standarda dijagnostike infekcije hlamidijom preuzele su molekularne metode kao što su polymerase chain reaction (PCR), zbog svoje izuzetno visoke osjetljivosti i specifičnosti i mogućnosti da dokazuju ekstremno male količine bakterijske DNK. Prednost PCR metode je da ne zahtijeva posebne uslove čuvanja i transporta uzoraka! Osim toga u ovoj metodi se koristi endogena/interna kontrola rezultata testa i na taj način isključuje mogućnost lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata! Dokazivanje infekcije hlamidijom zavisi od uzimanja odgovarajućeg kliničkog uzorka i direktne detekcije mikroorganizma. S obzirom na odličnu senzitivnost, Real-Time PCR test za dokazivanje DNK Chlamydia trachomatis omogućava upotrebu i drugih uzoraka, osim endocervikalnih briseva za žene i uretralnih briseva za muškarce. To su urin (prvi mlaz jutarnjeg urina) i vaginalni brisevi, koje pacijent može sam da uzorkuje. Uzorci za analizu kod žena običan cervikalni ili vaginalni bris, a kod muškaraca uzorak uretralnog brisa, sperme ili prvog jutarnjeg urina. Rezultat analize se dobija u roku od jednog radnog dana.
PCR analize se u In Vitro laboratoriji izvode na najsavremenijoj opremi i sa najkvalitetnijim testovima. Za sve dodatne informacije u vezi izvođenja PCR analiza, uzimanja uzoraka, zakazivanja i cijena analiza, molimo kontaktirati laboratoriju.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...