Nedavno objavljeno

Trinaesti UNESCO poziv za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD), a među potencijalnim korisnicima sredstava je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

Na konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije, nevladine organizacije (NVO) i međunarodne nevladine organizacije (MNVO) koje su registrovane u zemljama potpisnicama Konvencije iz 2005. godine. Maksimalan iznos sredstava koji se može potraživati predloženim projektom je 100 hiljada američkih dolara. 

Aplikacije se ispunjavaju isključivo na online aplikacionoj platformi, https://en.unesco.org/creativity/calls/2022-call-applications-unescos-international-fund-cultural na engleskom ili francuskom jeziku.

Rok za online podnošenje aplikacija/projekata je 15. jun, nakon čega slijedi proces nacionalne predselekcije projekata koju sprovodi Nacionalna komisija za UNESCO. 

Rok za predselektovanje projekata od strane Nacionalne komisije i dostavljanje prijedloga UNESCO organizaciji je 27. jul. 

Predloženi projekti treba da budu realizovani u periodu od godinu do dvije. 

Aplikante čiji će projekti biti predstavljeni Međunarodnom komitetu, Sekretarijat će obavijestiti tokom februara 2023. godine.

Nacionalna komisija za UNESCO ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije u Parizu podnese četiri najbolja projekta (najviše dva predložena od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva predložena od NVO), a Sekretarijat Konvencije može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti, koje je IFCD podržao imaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrške preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Sve detalje o tome koji su projekti prihvatljivi možete pronaći na sajtu Ministarstva kulture i medija https://bit.ly/3wKGNI2, a sve informacije dobiti putem e-maila: ivana.jankovic@mku.gov.me.

Izvor: prcentar.me

Latest Posts

Lifestyle

Ljepota

Zdravlje

Recepti