spot_img

U okviru projekta Foruma MNE 38 odsto mladih polaznika se zaposlilo

U okviru projekta  „Moja karijera na putu do heroja“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE, 38 odsto mladih se zaposlilo, saopšteno je na nacionalnoj konferenciji NEET koja nas spaja i poručeno je da je u narednom periodu potrebno graditi sistem podrške koji odgovara potrebama te populacije u cilju većeg zapošljavanja.

spot_img

Izvršna direktorica, Forum MNE, Jelena Fuštić, rekla je da ta organizacija u Crnoj Gori u protekle tri godine sprovodila projekat „Moja karijera na putu do heroja“ koji je predviđao kreiranje one-stop-shop modela ili modela integrisanih usluga za zapošljivost NEET mladih koji im omogućava da na jednom mjestu razviju vještine neophodne za poslove budućnosti u okviru 4.0 industrijske revolucije.

„Model obuhvata sljedeće usluge: dosezanje i informisanje mladih, razvoj digitalnih, mekih i preduzetničkih vještina kroz paralelno sprovođenje kurseva, izradu onlajn edukativnih tutorijala, program karijernog savjetovanja i umrežavanje sa poslodavacima“, pojasnila je Fuštić.

Ukazala je da se i dalje suočvamao sa velikim brojem izazova kada je NEET populacija u pitanju.

„Ova grupa mladih je i dalje nevidljiva u društvu. Kada pričamo o izazovima koji su i dalje prisutni kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, moramo navesti da postoji nesklad između znanja i vještina koje mladi stiču kroz formalno obrazovanje i potreba tržišta rada, što dalje vodi otežanom i neadekvatnom zapošljavanju“, rekla je Fuštić.

Prema njenim riječima, za ovo stanje nisu krivi mladi, već ono oslikava manjkavosti sistema.

-

„Ono što nam je važno da gradimo sistem podrške koji odgovara svim njihovim potrebama, koji je prilagođen svakoj mladoj osobi“, navela je Fuštić.

Predstavljajući rezultate projekta „Moja karijera na putu do heroja“, Fuštić je kazala su projekat počeli od istraživanja, jer im je bilo važno da sa predstavnicima biznis sektora, civilnog sektora, državnih institucija i mladih se utvrde potrebe i vještine koje treba da posjeduju da bi bili konkurentni na tržištu rada.

„Na osnovu rezultata istraživanja, kreirali smo osam kurikuluma. Takođe smo podržali šest organizacija civilnog društva koje su zajedno sa nama sprovele dva šestomjesečna programa. Razvili smo i 12 online tutoriala za razvoj digitalnih vještina. Otvorili smo poziv i ukupno smo dobili 292 aplikacije mladih za dva šestomjesečna programa“, navela je Fuštić.

Kazala je da su nakon prvog šestomjesečnog programa organizovana dva sajma poslova, čiji je cilj bio umrežavanje mladih koji su stekli vještine potrebne za tržište rada.

„Oko 38 odsto mladih se zaposlilo tokom trajanja projekta i nakon završetka kurseva u okviru njega, što govori o tome da ovaj projekat ima budućnost i da zajedno možeo da kreiramo nove mogućnosti“, rekla je Fuštić.

Pojasnila je da je drugi program bio za usvajanje preduzetničkih vještina, navodeći da je u njemu učestvovalo 20 mladih koji su razvili 12 biznis ideja.

Generalna direktorica Direktorata za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave, Lidija Ljumović, rekla je da su u tom resoru posvećeni izgradnji kvalitetnijih partnerskih odnosa između države i NVO sektora za koje je nužno da počivaju na međusobnom povjerenju.

„Partnerstvo i inkluzivnost su imperativ zajedničkog djelovanja u kontinuiranim naporima za stvaranje dobrog ambijenta za unapređenje društva u cjelini. U tom smislu država kroz pravne i institucionalne mehanizme kontinuirano unapređuje podsticajno okruženje za djelovanje NVO i ostvaruje i podstiče međusektorsku saradnju“, navela je Ljumović.

Prema njenim riječima, jedan od najvažnijih mehanizama saradnje je finansijska podrška projektima i programima NVO.

„S tim u vezi, kad su u pitanju projekti kofinansiranja, mimo vašeg projekta imamo 227 projekata koji su podržali“, kazala je Ljumović.

Državna sekretarka u Ministarstvu sporta i mladih, Neda Ojdanić, istakla je da je taj resor pripremio Nacrt Strategije za mlade 2023-2027. koji će pored ostalih oblasti targetirati oblasti zapošljavanja mladih i preduzetništva.

„Strategija za mlade u Crnoj Gori doprinosi i komplementarna je aktivnostima Strategije zapošljavanja, naročito u smislu podrške implementaciji mjera i aktivnosti koje može sprovoditi omladinskih sektor prije svega u omladinskim servisima, kao i kroz omladinske organizacije i njihove partnere“, navela je Ojdanić.

Kazala je da je kroz Strategiju za mlade zapošljivost mladih prepoznata kao jedno od primarnih oblasti djelovanja kroz međuresorne napore, posebno u oblasti prepoznavanja nezaposlenosti kao jednog o najvećeg izazova sa kojima se suočavaju u Crnoj Gori.

„Osim podrške kroz omladinske servise, Strategija prepoznaje neophodnost pružanja podrške udruživanju mladih, za promovisanje preduzetništva i promociju rada u privatnom sektoru, te razvoj digitalnih i mekih vještina“, rekla je Ojdanić.

Mentorka Mekih vještina u okviru projekta, Jelena Marković kazala je da joj predstavlja zadovoljstvo što je bila dio jednog od, kako je istakla, najboljih projekata na kojima je radila.

„Kada pričamo o mekim vještinama, mislim da su one jako važne. Ako svi razmislimo o ljudima ko nam je miliji, a ko nam je manje miliji, možemo da kažemo da neki ljudi imaju faktor X, pa im zbog toga ide bolje u poslu i malo lakše se snalaze sa kolegama i nalaze posao. U principu, taj faktor X se uči i to su meke vještine i naša sposobnost da iskomuniciramo šta želimo, da budemo prisutni u trenutku, da umijemo da vladamo svojim emocijama i sobom“, navela je Marković.

Učesnica projekta Tijana Vučinić rekla je da se najviše pronašla u oblasti digitalnog marketinga.

„Kad sam krenula da pohađam program, nisam imala posao. Posao sam pronašla uz pomoć Foruma. Pohađala sam kurs za digitalne vještine, koji me je uputio u sve što danas radim. Danas sam dio jedne marketinške agencije u Podgorici gdje obavljam posao vođenja društvenih mreža. Ovo je za mene jedno novo poglavlje u životu, pružena mi je velika prilika, pronašla sam se u ovom poslu i uz pomoć Foruma MNE moji snovi se ostvaruju“, kazala je Vučinić.

Tokom panela „NEET koja nas spaja“ samostalni savjetnik za razvoj politika tržišta rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Fadil Zejnelagić, kazao je da u tom resoru već godinu rade na uvođenju programa Garancija za mlade.

„Uvođenje ovog programa je veoma zahtjevno i okuplja veliki broj aktera koji treba da daju doprinos za njegovu realizaciju. Pored predstavnika relevantnih institucija, radni tim koji priprema ovaj program uključuje predstavnike mladih, među kojima je Forum MNE“, naveo je Zejnelagić.

Pojasnio je da program podrazumijeva da bi trebalo osigurati da svi mladi dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja i pripravnički rad u roku od četiri mjeseca od kad su poslali nezaposleni.

„Trenutno radimo na usklađivanju budžeta i aktivnosti kako bi smo ravnopravno rasporedili sve“, kazao je Zejnelagić.

Konsultantkinja za program za adolescente i mlade u UNICEF-u Crna Gora, Ivana Bošković, kazala je da je u projektu Prilike za mlade, koji je sprovodila ta organizacija, učestvovalo 1500 adolecenata,od kojih  50 adolescenata sa smetnjama u razvoju i oko 400 mladih koje interesuje karijera u IT sektoru.

Ona smatra da su mladi osviješćeni, željni da rade i da uče.

„Međutim, link između obrazovnog sistema, tržišta rada, civilnog sektora koji podržava programe neformalnog obrazovanja to je nešto što nedostaje i na čemu mora da se radi“, ocijenila je Bošković.

Savjetnica za marketing i edukaciju u Uniji poslodavaca Crne Gore, Marina Jovanović, kazala je da poslodavci često ukazuju da postoji veliki nesklad između sistema obrazovanja i tržišta rada.

„To je godinama priča koja se iznova ponavlja. Mi se zalažemo za koncep učenja kroz praksu i da se obrazovanje ne smije zasnivati na teoriji“, istakla je Jovanović.

Govoreći o porcesu selekcije kandidata za posao i da li je to rigorozan postupak, Jovanović je kazala da je on više karakterističan za veće kompanije, navodeći da je u manjim firmama to slabije zastupljeno.

„Mladi u velikoj mjeri favorizuju državne institucije za zapošljavanje, koji je jako glomazan i skup. Takođe su se zarade u državnom sektoru povećale da rpivatni sektor ne može da ih prati. Problem je motivisati mladu osobu da pređe u privatni sektor“, smatra Jovanović.

Osnivač i izvršni direktor NVO Savez za djecu i mlade – Kuća, Pavić Radović, rekao je da projekat koji je sproveo Forum MNE može biti primjer državnim institucijama kako se radi karijerno savjetovanje.

„Mi smo radili karijerno savjetovanje sa pojedinicima. Uloga NVO u ovim procesima je velika. NVO imaju mogućnost da se prilagode, da eksperimentišu i da uvode ovako inovativne modele“, kazao je Radović.

On je ukazao na važnost sticanja znanja o radnim pravima i šta se podrazumijeva pod dostojanstvenim radom.

„Ako svi poštujemo ono što je cilj radnog angažovanja i težimo ka tome, onda ćete imati zadovoljnog radnika“, smatra Radović.

Projektna koordinatorka Foruma MNE, Snežana Milačić, kazala je da je važno imati jasne indikatore mjerenja stope NEET mladih u Crnoj Gori.

Ukazala je da je preko 20 odsto NEET mladih za koje se ne znaju razlozi zbog čega su nezaposleni.

Milačić je najavila i nove aktivnosti Foruma MNE u ovoj oblasti – obuke za mlade, prilike za finasiranje aktivnosti organizacija civilnog društva i umrežavanje sa biznis sektorom, akademskom zajednicom i institucijama.

Događaj je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja – jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE u saradnji sa CZOR (Srbija), CEM (BiH), TOKA (Kosovo) i YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

prcentar.me

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO