spot_img

Prevencija nastanka i razvoja hroničnih nezaraznih bolesti

spot_img

U prevenciji nastanka i razvoja hroničnih nezaraznih bolesti važno je postaviti jasne strategije, razviti dobre programe njihove implementacije i uputiti građane na rizične faktore koje izazivaju ova oboljenja. To je poručeno na dvodnevnoj pre-conference meetingu “Definisanje strateškog pristupa u prevenciji nastanka razvoja hroničnih nezaraznih bolesti”, koja je počela danas u Baru uz veliki broj učesnika iz regiona.

Direktor Međunarodnog instituta za zdravstvene i socijalne strateške studije Nebojša Kavarić kazao je da taj Institut zajedno sa cijelim timom saradnika i eksperata iz regiona smatra da su pitanja i inovacije strateških pristupa za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti jedna od najznačajnih za građane u regionu.

“Baveći se isključivo strukom, medicinom i organizicijom aktivnosti na ovom planu nastojaćemo da kroz organizaciju sličnih konferencija dopremo do donosioca odluka u regionu koji utiču na izmjenu i dopunu strateškog okvira za unapređenje poboljašanja pristupa hroničnih nezaraznih oboljenja”, kazao je Kavarić.

Kazao je da će konferencija u potpunosti imati efekta ako informacije i preporuke, koje su se mogle čuti, stignu do građana u cilju smanjenja i identifikacije upravljanja rizičnih faktora.

Predstavnik Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Goran Čerkez kazao je da je vrlo bitna tema mentalnog zdravlja i da je jako važno postaviti jasne okvirne strategije o prevenciji mentalnih oboljenja, ali ujedno i razviti dobre programe implementacije istih. “Mi ne govorimo samo o prevenciji i rizicima, već i o smanjenju štete”, rekao je Čerkez. Poručio je da zdravlje uvijek treba posmatrati integralno, jer ne možemo odvajati mentalno od fizičkog. “Tek onda kad postignemo blagostanje moći ćemo govoriti o zdravlju, jer je važno da znamo da ukoliko nemamo fizičko zdravlje, nemamo ni mentalno, i obrnuto”, istakao je Čerkez.

-

Predstavnik opštine Bar, Jovo Krstajić, zahvalio je na organizovanju konferencije i poručio da se nada da će grad Bar nastaviti da bude domaćin ovakvih i sličnih događaja.

Profesor Igor Pantić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, kazao je da je koncept smanjena štetnosti inicijalno važan pristup u mentalnom zdravlju.

“Koncept podrazumijeva da je šteta nanijeta i da je uzrok koji prouzrokuje tu štetu toliko kompleksan i ne može se promijeniti preko noći. Tako da umjesto pristupa nulte tolerancije, trudimo se da saniramo štetu i smanjimo posljedice po javno zdravlje”, pojasnio je Pantić.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo, Kanton Tuzla Bosna i Hercegovina, Majda Sarihodžić, kazala je da je evidentno da su hronične nezarazne bolesti vodeće na području čitavog regiona.

Prema njenim riječima, zdravstveni sistem koji je zakazao, stilovi života koji su tradicionalno loši, prventivne aktivnosti kojih je malo, rasipanje zdravstvenog kadra, su samo neki od problema sa kojima se suočavaju države regiona kada je u pitanju prevencija nastanka i razvoja hroničnih bolesti.

Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije Sveučilište u Zagrebu, Tena Niseteo, rekla je da je tema njenog izlaganja novi pristup u liječnju gojaznosti kod djece i odraslih, odnosno smanjenju posljedica koje ona prouzrokuje.

“Svjetska zdravstvena organizacija odavno daje upustva na koji način smanjiti udio šećara i soli u ishrani, ali onaj koji je imao najveći uticaj na to je prehrambena industrija. Međutim, prehrambena indstrija ima pogrešan motiv, koji se odnosi na zaradu i potrošnju, ali zato treba da imamo javne zdravstvene institucije i zaštitu koja će da usmjerava osobu na koji način treba da pristupi konzumaciji prehrambenih proizvoda”,  poručila je ona.

Predstavnik Ministarstva zdravlja Sjeverne Makedonije, Zlate Mehmedović, govoreći o prevenciji nastanka i razvoja hroničnih bolesti, kazao da tu veliku ulogu igra primarna zdravstvena zaštita, koja treba da bude visokog kvaliteta, bezbjedna, sveobuhvatna, pristupačna i dostupna svima.

Predstavnica Instituta za javno zdravlje Sjeverne Makedonije, Elena Ksjovska,kazala je da je današnji skup veoma bitan u cilju pronalažanje savremnog koncepta u prevenciji nastanka i razvoja hroničnih nezaraznih bolesti.

“Fokus treba staviti na promociju zdravlja, zdravih životnih stilova, fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, ne pušenja i ne konzumiranja alkohola i psihoaktivnih supstanci”, poručila je Ksjovska.

prcentar.me

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO