Uručene nagrade „Power Women 2022“

Foto: Preduzetnica.me

Internacionalna konferencija ženskog preduzetništva “Politike za žene preduzetnice“ i Međunarodno takmičenje „Preduzeće koje podržava porodicu“ („Family friendly company“) koja je održana od 6. do 9. novembra u Baru,  proglasili su najbolje preduzetnice, menadžerke i žene koje daju doprinos razvoju ženskog preduzetništva, te onima koje u preduzećima podržavaju porodicu, kao i uspješnim ženama zastupljenim u svim profesijama ličnog rada, stvaralaštva i razvoja.

Nagrade Power Women 2022 uručila je dr Evelina Parvanova, predstavnica njemačke Zanatske Komore Koblenc.

Nagrađene su:

Iskra Daskalova “TIBI” DOO, Plovdiv Bugarska
Anita Radulović “RACC” DOO Bar Crna Gora
Adisa Tufo Asocijacija “PoduzetniceIN” Sarajevo Bosna i Hercegovina
Nemša Nelka Omerhodžić Grafički centar Merkator-Internacional DOO Bijelo Polje Crna Gora
Margita Maja Raičević “Margita” DOO Podgorica Crna Gora
Sanja Lekić “Alfa Ton Lekić” DOO Podgorica Crna Gora
Suzana Naumoska “Izida” DOO Ohrid Sjeverna Makedonija
Snežana Burzan Vuksanović KIC “Budo Tomović” Podgorica Crna Gora
Vesna Stevanović “Premium Properties” DOO Beograda Srbija
Edita Dautović “Millennium Business Group” DOO Podgorica Crna Gora

Inače, višednevna konferencija okupila je oko 60 učesnica iz Bugarske, Srbije, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Ukrajine i Crne Gore, a glavne teme su savremeno poslovanje, izazovi na različitim poljima poslovnog i privatnog života, podrška donosioca odluka ženskom preduzetništvu, balansu između porodice i preduzeća, i dr.

Cilj konferencije je i umrežavanje zemalja Zapadnog Balkana, Istočne i Jugoistočne Evrope sa zemljama Evropske unije.

Organizatori Internacionalne konferencije ženskog preduzetništva su Udruženje preduzetnica Crne Gore i Neformalna balkanska mreža žena u saradnji sa njemačkom Zanatskom komorom Koblenz i Organizacijom njemačke privrede SEQA.

Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za međunarodnu saradnju i razvoj BMZ.

Izvor: Preduzetnica.me

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno