Ustavni sud da hrabrije uđe na teren rješavanja prava nacionalnih manjina

Ustavni sud Crne Gore dominantno prati glavne stavove i praksu Evropskog suda za ljudska prava kad su u pitanju prava nacionalnih manjina, ali postoji i prostor za unapređenje.

To je pokazala analiza koju je u okviru projekta “Pravo na jednakost nacionalnih manjina u praksi Ustavnog Suda Crne Gore” uradio pravni ekspert doc.dr Ilija Vukčević, a podržao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Vukčević u analizi primjećuje da Ustavni sud u materiji koja se tiče zaštite ljudskih prava u oblasti diskriminacije nacionalnih manjina zauzima stavove prema kojima zakonodavcu prepušta veliko polje slobodne procjene i daje mu velika diskreciona ovlašćenja.

„To znači da zakonodavac u koncipiranju zakonskih rješenja ima značajnu širinu i da Ustavni sud najčešće ne želi da ulazi u ocjenu određenih zakonskih rješenja. Dakle on se najčešće oglašava odnosno zauzima stav da ne cijeni cjelishodnost tj valjanost određenog zakonskog rješenja,“ kazao je Vukčević.

On je pojasnio da je odluka o tome da li će jedna nacionalna manjina imati određeni povoljniji položaj a druga ne, te koji procenat treba da bude ostvaren, u potpunosti  ostavljena zakonodavcu.

„Iako je to u skladu sa praksom Suda za ljudska prava u Strazburu, postoji situacije poput ove sa žalbom u izbornim sporovima po pitanju da li je diksriminisana lista koja je imala u avgustu namjeru da zastupa prava nacionalne manjine Jugoslovena. Dakle otvorilo se jedno krucijalno pitanje kojem se moralo pristupiti na jedan mnogo hrabriji i otvoreniji način. Ustavni sud je, međutim, jednom kratkim i šturim obrazloženjem odbacio tu žalbu,“ kazao je Vukčević.

On je kazao da je to veoma kompleksna materija, ali da je upravo Ustavni sud taj koji bi trebalo da „uđe na taj teren i postavi pravila ili dati neke okvire u kojima treba da se krećemo.“

„Smatram da su upravo ovo situacije u kojima Ustavni sud treba da koristi mogućnost koju mu daje Zakon o Ustavnom sudu konkretno član 52 prema kojem ima mogućnost da odredi organ, instituciju, da odredi rok i način kako treba da se izvrši odluka, u kojem pravcu da ide konkretno np neka izmena i dopuna nekog zakona.

Vukčević je zaključio da bi u tom pravcu trebalo da teče i da ide praksa Ustavnog suda u ovoj oblasti u nekom narednom periodu.

Izvor: PR pres servis

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...