Nedavno objavljeno

Uz kredit do vrijednih nagrada

NLB Banka organizuje nagradnu igru pod nazivom „Kredit koji nagrađuje“ za postojeće i nove klijente, sa ukupnim nagradnim fondom 10.000 €. Fond čini šest vrijednih nagrada, od čega glavna nagrada iznosi 3.000 €.

Nagradna igra je počela 8. 10. i trajaće do 31. 12. 2021. godine.

Često su za ostvarenje planova, zadovoljenje određnih potreba neophodna dodatna novčana sredstva.

U neizvjesnim vremenima, takođe imamo planove i potrebe a adekvatna kreditna podrška je možda još i više značajna. Uvažavajući ovu činjenicu, pored prilagođene ponude NLB gotovinskih kredita koji se odobravaju u iznosu i do 25.000 € sa rokom otplate do 10 godina, banka je za klijente organizovala nagaradnu igru u kojoj imaju priliku da osvoje do 3.000 €.

Klijenti koji podnesu zahtjev za gotovinski kredit**, u periodu od 8. 10. do 31. 12., i ukoliko zahtjev bude odobren ostvaruju pravo da učestvuje u izvlačenju dobitnika za jednu od šest vrijednih nagrada:

 – 3 NLB poklon kartice vrijednosti 1.000 €;
2 NLB poklon kartice vrijednosti 2.000 €;
– 1 NLB Poklon kartica vrijednosti 3.000 €.

 Klijenti koji osvoje poklon kartice moći će da ih koriste za kupovinu roba i usluga u zemlji, inostranstvu ili na internetu.

Penzionerima NLB Banka posvećuje posebnu pažnju kroz ponudu prilagođenu njihovim potrebama i životnoj dobi. Tako će osim prilike da učestvuju u nagradnoj igri, moći da iskoriste i posebne uslove gotovinskog kredita za penzionere, koji se u periodu od 8. 10. do 31. 12. odobrava uz nižu kamatnu stopu i besplatnu obradu kredita.*

Više o aktuelnoj ponudi i nagradnoj igri na www.nlb.me.

——————–

* Reprezentativni primjer: Za iznos kredita 3.000 € uz rok otplate 36 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) 9.99% fiksno, efektivna kamatna stopa (EKS) 10.60%.
U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna  naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 €), naknada za 1 mjenicu (2 €) i naknada za upit u Kreditni registar CBCG (3,50 €). (Ukupno: 5,50 €). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 3.490,01 €, dok je iznos mjesečnog anuiteta 96,79 €. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik kredita obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi polise osiguranja i sl.). EKS je važeća na datum informativnog obračuna, 08. 10. 2021. godine.
** Gotovinski kredit, Gotovinski kredit sa dužim rokom otplate, Hipotekarni kredit, Srebrni kredit, Super brzi kredit, Turistički kredit za pripremu sezone, Auto kredit, Kredit za legalizaciju

 

Latest Posts

Lifestyle

Ljepota

Zdravlje

Recepti