Vakcinacija da ili ne?

Da li je vakcinacija opasna za zdravlje ili njegov čuvar, da li je po jedno društvo dobro da bude obavezna i na mnoga druga pitanja potražili smo mišljenje ministra zdravlja Kenana Hrapovića i nekih javnih ličnosti

Priredila Bojana Komnenić

Da li vakcinacija djece mora biti obavezna, tema je koja ne prestaje da bude u fokusu crnogorske javnosti. Ljekari, gotovo jednoglasno, podržavaju obavezno vakcinisanje, ukazujući na činjenicu da je vakcina redukovala ili potpuno eliminisala neke bolesti. Roditelji ipak imaju poseban strah zbog informacija da se autizam pojavljuje upravo zbog MMR vakcine.

Država dužna da zaštiti svoje građane

KENAN HRAPOVIĆ, ministar zdravlja

Crna Gora je u obavezi da pravovremeno zaštiti zdravlje svojih građana i mi smo država koja nije zahvaćena epidemijom nijedne zarazne bolesti. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti sadrži posebne mjere o imunizaciji i hemioprofilaksi, pa njegovim predloženim izmjenama uvodi se odredba 27 stav 5, kojom se precizira da su roditelji obavezni da prilikom upisa djece u ustanove dostave i dokaze o vakcini protiv deset zaraznih bolesti. Predloženim izmjenama Zakona, suštinski se ne mijenja stav države prema vakcinaciji, jer je ona obavezujuća i u postojećem zakonskom rješenju. Njima se država dodatno obavezuje da osigura i još više zaštiti zdravlje, posebno osjetljivih djelova populacije, tj. djece, naročito u situacijama koje predstavljaju povišen epidemiološki rizik, i one djece koja zbog određenih medicinskih stanja ili bolesti nijesu kandidati za vakcinaciju i čije zdravlje, a nerijetko i život, zavisi od kolektivnog imuniteta i vakcinacije drugih osoba iz okruženja. Zbog toga smatram da je država dužna da na svaki mogući način zaštiti, sačuva i u datim okolnostima unaprijedi zdravlje stanovništva, a posebno djece. Obaveznost vakcinacije opravdana je i u interesu zaštite zdravlja djeteta, kao i prava na zdravlje druge djece u obrazovnoj ustanovi, što je u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima djeteta usvojenoj na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ministarstvo predlaže ovakva zakonska rješenja utemeljena na dosadašnjoj medicinskoj iskustvenoj praksi, a poslanici-predstavnici građana će donijeti odluku da li će takva zakonska rješenja biti usvojena ili ne. Veoma je važna edukacija i prosvjećivanje roditelja o značaju vakcinacije. Uslovljavanje upisa djeteta u obrazovnu ustanovu dokazom o obavljenim vakcinacijama ne predstavlja diskriminaciju, već mehanizam kojim se dodatno osigurava zaštita prava djece na zdravlje.

Kompletan tekst možete pročitati u Graciji br. 106, 26.05.2017.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...