Vlada po ubrzanoj proceduri da izmijeni i dopuni zakone koje je nužno prilagoditi Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola

Vlada bi po ubrzanoj proceduri trebalo da izmijeni i dopuni zakone koje je nužno prilagoditi Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola kako bi taj akt mogao u potpunosti da se primjenjuje, a životno partnerstvo trenutno je moguće sklopiti u Podgorici, Bijelom Polju, Pljevljima i Budvi.

To je saopštila predstavnica nevladine organizacije (NVO) Juventas Jelena Čolaković, koja je podsjetila da je 15. jula prošle godine stupio na snagu Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, navodeći da je u periodu od godinu Vlada trebalo da upodobi kako određene zakone tako i da kreira podzakonska akta koja će omogućiti da se taj akt u potpunosti primjenjuje.

„Imamo Zakon o zdravstvenoj zaštiti čije izmjene su usvojene, imamo u proceduri Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti kako bi se njegove izmjene i dopune faktički potvrdile, ali imamo i 26 zakona koji i dalje nisu izmijenjeni kako bi se usaglasili sa Zakonom o životnom partnerstvu i na taj način se dala prava LGBT osobama koje budu željele da stupe u životno partnerstvo“, pojasnila je Čolaković.

Prema njenim riječima, trenutno su matične službe određenih opština kao što su Podgorica, Bijelo Polje, Pljevlja i Budva adaptirale svoje sisteme, tako da suštinski partnerstvo može da se sklopi u njima.

„Očekujemo da u narednih najviše deset dana i ostale opštine slijede taj primjer i da životno parnerstvo može da se sklopi u svakoj od opština u Crnoj Gori. dok će ostvarivanje prava po osnovu životnog partnerstva tek kasnije moguće ostvariti zbog toga što drugi zakoni nisu izmijenjeni i dopunjeni“, rekla je Čolaković.

Ona je kazala da su po informacijama sa kojima raspolažu matične službe ažurne i trude se da usaglase svoje formulare i kompletan sistem sa novinama koje donosi primjena zakona.

„Što se tiče ostvarivanja prava iz Zakona, tu je nužno da sačekamo Vladu, pojedinačna ministarstva i njihove resore da izmijene i dopune zakone iz njihove nadležnosti. Kad se izmijene i dopune potrebni zakoni, tada će osobe koje sklope životno partnerstvo moći da ostvare prava po osnovu partnerstva“, navela je Čolaković.

Istakla je da očekuju da Vlada, po ubrzanoj proceduri, izmijeni i dopuni ostale zakone koje je nužno prilagoditi Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, „jer nema prepreka“.

„Važno je naglasiti da životno partnerstvo ne moraju sklapati samo crnogorski državljani i državljanke, već to mogu učiniti i oni koji nisu iz naše države sa crnogorskim državljanima“,pojasnila je Čolaković.

Crnogorsko društvo, iako smatramo da je patrijarhalno, iako ima svoje mane, vjerujem da pokazuje da ima širinu i da razumije da se neke stvari mijenjaju i da uključuje različitosti koje nam neće kvariti društveni kontekst ni u kom smislu, naprotiv.

Izvor: PR pres servis

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...