Vlaović: Memorandum će doprinijeti promociji i usavršavanju mladih i talentovanih kadrova u oblasti kulture, kulturne baštine i kreativnih industrija

Memorandum o saradnji, koji je potpisan danas između Ministarstva kulture i medija i Univerziteta Donja Gorica (UDG), doprinijeće promociji i usavršavanju mladih i talentovanih kadrova u oblasti kulture, kulturne baštine i kreativnih industrija, saopštila je resorna ministarka, Maša Vlaović. 

Potpisivanju Memoranduma su, pored Vlaović, ispred UDG-ja prisustvovali prof. dr Nenad Vujadinović (Fakultet umjetnosti), prof. Anđela Jakšić-Stojanović (Fakultet za kulturu i turizam), i doc. dr Tatjana Burzanović (Fakultet za dizajn i multimediju). 

“U cilju objedinjavanja potencijala u oblasti kulture u Crnoj Gori, polazeći od zajedničkih interesa vezanih za unapređenje i razvoj kulturne baštine, kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kreativnih industrija, a posebno prepoznajući doprinos Univerziteta Donja Gorica, raduje nas što smo danas formalizovali saradnju sa njima”, istakla je Vlaović. 

Jakšić Stojanović je istakla da je saradnja Ministarstva kulture i medija sa visokoobrazovnim institucijama u Crnoj Gori od izuzetnog značaja kad je riječ o unapređenju očuvanja kulturne baštine, promocije kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kreativnih industrija, naročito među studentskom populacijom koja će u budućnosti, nesumnjivo, iznjedriti nosioce novih tendencija razvoja u sferi kulture i medija.

Vujadinović je ocijenio da će niz konkretnih aktivnosti koje su predviđene realizacijom ovog Memoranduma omogućiti mladim ljudima brže uključivanje u kulturne i društvene tokove i još adekvatniju zastupljenost u sprovođenju institucionalnih i vaninstitucionalnih aktivnosti u raznorodnim oblastima njihovog užeg interesovanja.

Burzanović je navela da je Memorandum od izuzetnog značaja, jer svjedoči činjenici da su studenti institucionalno prepoznati, na osnovu čega im se omogućava spektar kvalitetne saradnje u oblasti kulture. 

“Nadležni u Ministarstvu kulture i medija Crne Gore, prepoznaju potrebu direktnog uključenja mladih u kulturne tokove, institucionalno i personalno, što rezultuje ovim sporazumom”, navela je Burzanović. 

Na sastanku je usaglašeno da zajedničkim snagama treba pokušati unaprijediti stanje u savremenoj kulturi i na medijskoj sceni uz vođenje računa o tradicionalnim i istinskim vrijednostima.  

Memorandumom je obuhvaćeno učešće u obilježavanju značajnih jubileja događaja i ličnosti vezanih za Crnu Goru, održavanje zajedničkih naučnih skupova, okruglih stolova i debata, organizovanje izložbi likovnih stvaralaca, sa posebnim akcentom na studentske  izložbe, promocija i usavršavanje mladih i talentovanih kadrova u oblasti kulture, kulturne baštine i kreativnih industrija, ustanovljavanje i dodjela nagrada u oblasti kulture, sa posebnim akcentom na studentske nagrade i zajedničko apliciranje kod međunarodnih fondova.

Ministarstvo kulture i medija će, pored već potpisanog Memoranduma o saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja, formalizovati saradnju i sa Univerzitetom Mediteran, sa ciljem da se osnaži saradnja sa fakultetima koji su srodni tom resoru, te da kreiranjem snažnih mreža u ovom domenu doprinese stvaranju boljih uslova za afirmaciju i razvoj crnogorskih studenata kako bi mladima omogućili što bolju konkurentnost na globalnom nivou.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno