Vlaović: Njegujemo multikulturalni sklad po kojem smo i prepoznati

spot_img
Povezivanje turske i crnogorske kulture i iskorišćavanje bogatstva i potencijala koje one imaju jača veze između naroda Turske i Crne Gore i uspostavlja multikulturalni sklad kroz dijalog i toleranciju.
To je poručila ministarka kulture i medija, Maša Vlaović, na sastanku sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori, Baris Kalkavan.
Vlaović je kazala da će u narednom periodu intezivirati  jačanje saradnje sa kulturnim centrom Instituta Junus Emre, koji je 2014. godine otvoren u Podgorici, kroz organizaciju zajedničkih događaja u cilju promocije crnogorske i turske kulture.
Na sastanku je usaglašeno da treba razmatrati i mogućnosti stipendiranja kadrova koji se obrazuju na umjetničkim akademija, kao i na studijskom programu za konzervaciju i restauraciju u okviru FLU.
Ministarka Vlaović je kazala da veliki potencijal vidi i u saradnji u oblasti kreativnih industrija, sa posebnim akcentom na kreativne habove sa rezidencijama i predstavila već uspostavljene habove u Kotoru i Baru, kao i rezidencijalni prostor za pisce u Kući Pekića u Šavniku.
Dogovoren nastavak saradnje shodno Sporazumu između Vlade Crne Gore i Republike Turske o saradnji u oblasti kulture, koji je ranije potpisan 2019. godine, a posebno je stavljen akcenat  istorijske i kulturne veze između Turske i Crne Gore koje datiraju još iz XIV vijeka, a koje se temelje na zajedničkoj bogatoj kulturnoj istoriji.
Ministarstvo kulture i medija je u prethodnom periodu putem konkursa za sufinansiranje projekata od značaja iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva finansijski podržavalo projekte koji za cilj imaju prezentaciju crnogorske kulture i umjetnosti u Turskoj i obrnuto.
Govoreći o oblasti kulturne baštine, usaglašeno je da treba raditi na podsticanju saradnje srodnih ustanova dvije države u oblasti nematerijalnog nasljeđa, posebno u dijelu zajedničkog nasljeđa, najprije putem uspostavljanja saradnje u oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, kinotečke i arhivske djelatnosti, u formi pojedinačnih projekata prezentacije i popularizacije kulturne baštine dvije države, po principu razmjene, održavanja radionica, zajedničkih istraživanja i drugih programa, projekata i aktivnosti.
Podsjećamo da je turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju je do danas u saradnji sa crnogorskim institucijama restaurirala i uredila mnoge značajne objekte koji predstavljaju zajedničko kulturno naslijeđe, kao npr. Osmanagića džamiju i Sahat kulu u Podgorici, Nizamsku džamiju i šehidsko mezarje u Tuzima, Husein Pašinu džamiju u Pljevljima, džamiju Selimiju i kulturni centar u Baru.

Možda vas zanima

NEDAVNO OBJAVLJENO