spot_img

Vlaović: Unaprijediti razvoj tržišta kulturnih proizvoda

Cilj Ministarstva kulture i medija je da kroz jačanje kreativnih industrija unaprijedi razvoj tržišta kulturnih proizvoda i pomogne kreativnim pojedincima da odgovore na izazove koje digitalno doba nosi, poručila je resorna ministarka Maša Vlaović na sastanku sa predstavnicima ICT sektora.

spot_img

“Kreativnost je spona koja povezuje djelatnosti iz sektora kreativnih industrija, kulture i samog ICT sektora, a koja nastoji pratiti individualne doprinose kreativnih pojedinaca i njihove odgovore na izazove koje nam digitalno doba donosi”, rekla je Vlaović.

Ona je poručila da je potrebno aktivirati neke vrlo specifične ideje kako bi stvorili raznovrsniji sektor i više strukturiranih mogućnosti za učenje i angažovanje što većeg broja kreativaca koji će pokrenuti ili dodatno razviti svoje biznise do nivoa da on postane još jedan generator crnogorske ekonomije.

Na sastanku je bilo riječi o neophodnosti digitalizacije dijela koji se tiče kulturne baštine i muzeologije.

Zbirke kulturne baštine koje su izložene u muzejima u Crnoj Gori nose značajne vrijednosti koje se ogledaju kako u istorijskoj, tako i u estetskoj i edukativnoj vrijednosti, a  njihovom digitalizacijom povećali bi njihovu dostupnost široj javnosti, šireći se na internacionalni nivo, a jačajući edukaciju građana, posebno djece i mladih.

-

“ICT projekti, posebno u kontekstu savremenih načina prezentacije kulturne baštine, su već uveliko praksa u velikim evropskim kulturama. Uz procese digitalizacije kulturne baštine, ovo polje predstavlja priliku za produkciju novih sadržaja, koji bi mogli proizvesti nove rute istraživanja, valorizacije i predstavljanja kulturne baštine novim generacijama na njima blizak način.”, istakao je direktor Agencije za investicije Crne Gore Mladen Grgić.

Tokom sastanka je poručeno da bi pored edukativnog segmenta, ovaj projekat značajno uticao i na unapređenje kreativnosti i ekonomije stvaranjem uslova za izgradnju novih servisa, usluga i poslovnih mogućnosti, te bi se otvorilo i šire polje za razvijanje naučno-istraživačkog segmenta.

Govoreći o ovoj oblasti kao o prvorazrednoj temi, MKM će putem organizovanja stručnih panel diskusija na predstojećem forumu kreativnih industrija elaborirati ovu temu, te stvoriti dobre uslove za stvaranje jasnih smjernica za Nacionalni pogram razvoja kulture, gdje će se ove politike do kraja definisati i kroz posebne budžetske pravce.

Sastanku su prisustvovali predstavnici IT kompanija: Artec 3D, Haulmont Technology Limited, Customertimes, G5 Entertainment, 3 Hills, Infinum kao i predstavnici ICT Cortex-a, Savjeta stranih investitora i Amcham-a i Fonda za inovacije, sa predstavnicima Agencije za investicije.

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO