Vučić Ćetković: Ustanove kulture moraju imati značajniju društvenu ulogu

Direktor JU Muzeji i galerije sa svojim najbližim saradnicima približio nam je stanje i shvatanje našeg kulturnog blaga i pojasnio kako su modernizovali rad u skladu sa novim uslovima

Razgovarala Dragana Đurić
Foto Vesela Mišković

Dvije godine na čelu JU Muzeji i galerije je Vučić Ćetković iz Podgorice, ekonomista i menadžer po obrazovanju i funkciji i umjetnik po uvjerenju.
Dok se poslije završenog ekonomskog fakulteta dodatno usavršavao na Diplomatskoj akademiji u Beču i Akademiji za bankarstvo i finansije u Beogradu, bavio se i slikarstvom. Samostalno i kolektivno je izlagao u Crnoj Gori, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Njemačkoj i Španiji, a studijski boravio kao rezidencijalni umjetnik u Lincu i Berlinu. Novim pristupom u radu, u izazovno vrijeme, osvježio je prostore, potrudio se da kulturu približi građanima, a sa saradnicima definisao precizan odnos prema obavezama i jačanje individualne i stručne odgovornosti.

Možete li nam za početak reći šta sve čini JU Muzeji i galerije Podgorice?
– JU Muzeji i galerije Podgorice je gradska institucija kulture koja se bavi valorizacijom kulturne baštine i promocijom likovne umjetnosti. Osnovana je 1950. kao sabirni centar za budući muzej, ali je kroz decenije razvijala i galerijsku, arheološku, konzervatorsko-restauratorsku i izdavačku djelatnost. Dio izložbenog programa čine bogati fondovi istorijskog, arheološkog, kulturno-istorijskog i etnografskog materijala predstavljenog kroz stalne postavke u Muzeju grada i Muzeju Marka Miljanova na Medunu. Izložbe i drugi umjetnički programi se realizuju u Modernoj galeriji koja se nalazi u zgradi ustanove, u ulici Marka Miljanova, Galeriji Art lociranjoj na Trgu nezavisnosti, Galeriji Risto Stijović u Staroj Varoši i Kuslevovoj kući, na obali Ribnice. Pored izlagačkih djelatnosti, Muzej se bavi i poslovima od značaja za zaštitu i valorizaciju kulturnog nasljeđa, sa područja Podgorice i okoline, a obavlja i vrlo zapaženu izdavačku djelatnost. Pod ingerencijom ustanove je i Duklja, jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta, koji će se, shodno programu rada, sve više valorizovati.

“Nastojimo da naši programi budu namijenjeni širem krugu publike, od građana koji preferiraju baštinu i tradicionalnu kulturu preko onih koji žele savremene umjetničke sadržaje, do onih kojima je muzej mjesto inspiracije i motivacije”

Zatečeno stanje je zahtijevalo novu organizaciju i savremeni pristup, kao i precizan odnos prema obavezama i stručnu odgovornost. Jeste li zadovoljni pravcem kojim se kreće ustanova kojom rukovodite?
– Brojni su izazovi koji utiču na stanje u muzejskoj djelatnosti. Sagledati na pravi način muzeje i njihovu ulogu, pokrenuti prave modele njihove transformacije je kompleksan posao, u kojem svi participiramo, na nivou muzejske zajednice. Puna primjena zakonskog okvira u kulturi kao i međunarodnih konvencija i standarda, najvažniji su procesi u muzejskoj praksi, a to su poslovi sakupljanja, čuvanja, zaštite, stručne i naučne obrade, vođenja stručne dokumentacije, prezentacije, vršenja revizije, i srodnih aspekata muzeološkog rada. Zakoni se mijenjaju, a muzejske prakse im se moraju konstantno prilagođavati. Pravac u kome se ustanova kreće i kako će se dalje razvijati zavisi i od toga. Ujedno, zavisi i od programskog segmenta, od rada kustosa, konzervatora i drugog stručnog osoblja, od prepoznavanja umjetničkog potencijala, aktuelnosti na crnogorskoj i regionalnoj sceni, od prepoznavanja potreba publike i načina njihovom prilagođavanju. Konačno, kultura nije izolovan sistem, pa i djelovanje muzeja zavisi od društvenog ambijenta i od pravca u kojem će se naše društvo dalje razvijati. S jedne strane, prilagođavamo se lokalnim okolnostima i zahtjevima, a sa druge i međunarodnom kulturnom kontekstu, jer se i nacionalna kultura sve više doživljava kao dio svjetske baštine.
Kako ste u JU Muzeji i galeriji proveli izazovno vrijeme pandemije? Da li su građani više nedostajali kulturi ili kultura građanima?
– Ove okolnosti su kod nas, kao i svuda u svijetu, bile dodatan podsticaj za razvoj koncepta “digitalni muzej”. Stoga smo tokom prethodnih godinu dana proizveli veliki broj digitalnih sadržaja, poput virtuelnih vođenja kroz izložbe i video-zapisa o umjetničkim postavkama i događajima. Takođe, ovo smo vrijeme iskoristili da renoviramo dio naših galerijskih prostora, ali i depoa, u kojima se čuva muzejska građa. Oprezno smo povećavali broj programa koji se realizuju u fizičkom, odnosno izlagačkom prostoru, ali smo zadovoljni što smo u tome uspijevali, što je publika, uz poštovanje epidemioloških mjera, bila prisutna i veoma zainteresovana za rad i aktivnosti Muzeja. Pandemija je suštinski promijenila način na koji živimo, radimo, pa i način na koji pratimo kulturu, ali mogu reći da građani osjećaju veliku povezanost sa kulturom i potrebu za kulturom, da im je nedostajala i da će je, kada sve prođe, više konzumirati.

“Pojedini stranci koji žive u Crnoj Gori bolje poznaju našu kulturnu baštinu od većine naših građana”
Kompletan tekst možete pročitati u Graciji 190, maj 2021.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...