spot_img

Značaj testiranja na HIV mora da bude u fokusu javnih politika

Značaj testiranja na HIV mora da bude u fokusu javnih politika kako bi Crna Gora povećala obuhvat testiranih i svijest opšte populacije u dijelu očuvanja reproduktivnog zdravlja, saglasni su predstavnici organizacija CAZAS i Fondacije za HIV.

spot_img

Programska direktorica CAZAS-a, Sanja Šišović, podsjetila je da Crna Gora spada u grupu zemalja sa niskom stopom obolijevanja od HIV-a.

„To je dobro, ali je jako važno te brojke uzimati u kontekst sa nekim drugim brojkama, jer je Crna Gora u grupi zemalja koje imaju nisku stopu testiranja na HIV i upotrebu prezervativa“, pojasnila je Šišović u izjavi za PR Centar.

Poručuje da fokus ne treba da bude samo na brojkama, već i na obrazcu ponašanja i povećanju broja testiranih, kako bi bili evidentirani svi oni slučajevi “koji nam izmiču“.

„HIV može da ne pokazuje simptome duži period i jako često se ovaj virus registruje kod pacijenata koji već dođu u stadijum AIDS-a, i zato je potrebno u što većem broju sprovoditi rano testiranje“, kazala je Šišović.

Pohvalno je, kako je rekla, što je u Crnoj Gori testiranje na HIV besplatno i anonimno.

-

Kada je u pitanju edukacija opšte javnosti o HIV-u, ona je mišljenja da se više ne može reći da informacije nijesu dostupne i da svi znaju kako se HIV prenosi.

„Ono što mi na terenu primjećujemo jeste da se često kontekst tih informacija ne prihvata adekvatno i da nedostaje promjena ponašanja u skladu sa dostupnim informacijama. Imamo jako nisku svijest o očuvanju reproduktivnog zdravlja, ne samo u slučaju HIV-a, nego i drugih polno prenosivih bolesti “, kazala je Šišović.

Poručuje da je potrebno raditi što više kampanja o promociji upotrebe prezervativa, testiranja na HIV i edukaciji opšte javnosti da se HIV ne može prenijeti socijalnim kontaktom.

“Stigma koja vlada o HIV-u je na visokom nivou i mi smo mala zemlja koja finansijski ne može sebi da priušti da sprovodi detaljnija i obuhvatnija istraživanja koja bi dala detaljnija znanja o stepenu stigme ili diskriminacije oboljelih”, ukazala je Šišović.

Problem je, kako je istakla, needukovanost medicinskih radnika i nedostatak informacije da se o HIV-u u svijetu govori kao o hroničnoj bolesti sa kojom može da se normalno živi.

Šišović je kazala da se posljednih godina u medijima mogu naći tekstovi u kojima se navodi da je neko izliječen od HIV-a, da ima vakcina i slično.

“Činjenica jeste da pojedine zemlje ulažu velike napore da istraže preventivne strategije liječenja i zato moram da naglasim da sve to što čitamo u medijima su eksperimentalne faze liječenja i da i dalje nemamo registrovan i odobren lijek za HIV”, rekla je Šišović.

Boris Vuksanović

 

Izvršni direktor Fondacije HIV, Boris Vuksanović, rekao je da podaci o broju oboljelih od HIV-a za 2022. godine treba da budu uskoro objavljeni, dok je prema podacima Instituta za javno zdravlje u 2021. godini inficirana 201 osoba.

„Kada su podaci o broju oboljelih upitanju moramo da uzmemo u obzir da se neke osobe liječe u inostranstvo, dok neke odbijaju terapiju“, napomenuo je Vuksanović.

Mišljenja je da u toku prošle godine HIV-om inficirano oko 20-tak osoba, što, kako je rekao, nije veliki broj.

Vuksanović je napomenuo da svi pacijenti dobijaju redovano terapiju i da nema nestašice ljekova.

„Moram da napomenem da od ukupnog broja pacijenata, više od 95 odsto ne može da prenese virus, jer pravilnom upotrebom terapije su samo nosioci virusa, ali ne i prenosioci“, pojasnio je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori je vrlo mala stopa testiranja na HIV, a na Nacionalni dan testiranja na tu bolest testirano je samo 20tak osoba.

„To je niska stopa testiranja i moramo više pričati na ovu temu kako bi to postalo sastavni dio javnog zdravlja“, rekao je Vuksanović.

On je kazao da kada bi se o HIV-u govorilo kao o koronavirusu, ljudi bi bilo dobro informisani i lakše bi prihvatili samo testiranje.

„HIV je dosta stigmatizovan i veže se za određenu populaciju, što je potpuno pogrešno, jer ga treba vezati za rizično ponašanje“, istakao je Vuksanović.

Napomenuo je da je Fondacija jedina organizacija koja okuplja osobe sa HIV-om i virusnim hepatitisom.

„Jedini smo u Crnoj Gori koji su odradili kampanju „Nemjerljivo Neprenosivo“, koju je radila i Svjetska zdravstvena organizacija. Ove godine takođe imamo brojne kampanje, a sve u cilju informisanja opšte javnosti i smanjivanja stigme o HIV-u i olakšavanja svakodnevnice oboljelih“, zaključio je Vuksanović.

Izvor: prcentar.me

Možda vas zanima

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU

NEDAVNO OBJAVLJENO